Γιώργος Αμανατίδης από τη Σιάτιστα: Ήμουν δίπλα και μαζί σας.
«Έδωσα αξία στις ανάγκες τους, λύσεις στα προβλήματα και άνοιξα προοπτικές. Ήμουν δίπλα και μαζί τους – μαζί σας» Με αυτά τα λόγια ο Γιώργος Αμανατίδης κατέδειξε ουσιαστικά – και αφού είχε προηγηθεί ένας αναλυτικός απολογισμός τοπικού έργου – την σταθερή ενασχόληση του με τα ζητήματα του Βοΐου και της Σιάτιστας στην κεντρική του ομιλία στο Πολιτιστικό Κέντρο «Άρης & Λίλιαν Βουδούρη». Ο κ. Αμανατίδης παρουσίασε μία σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων που είχαν άμεση σχέση με τους κατοίκους του Βοίου, τους γουνοποιούς και τους εκτροφείς γουνοφόρων ζώων τονίζοντας ότι πολλές από αυτές (τις ρυθμίσεις) επίλυσαν διαχρονικά ζητήματα αλλά και έκτακτες καταστάσεις που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια.
Για το Βόιο:

1.     Με φάκελο που ετοίμασα, η οποία εγκρίθηκε αρχικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) εντάχθηκαν στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα 19 οικισμοί του Βοΐου (14 κοινότητες).

Με βάση την παραπάνω έγκριση οι αγρότες (γεωργοί και κτηνοτρόφοι) δικαιούνται και εισέπραξαν μεγαλύτερα ποσά εξισωτικής αποζημίωσης.

Επιπλέον θα είναι δικαιούχοι γενικότερων πολιτικών της Κυβέρνησης προς όφελος αντίστοιχων περιοχών.

2.     Απαλλάχτηκαν από την καταβολή ΕΝΦΙΑ οι κάτοικοι των υπό μετεγκατάσταση οικισμών λόγω των σεισμών της 13 Μαΐου 1995 για τις κτιριακές εγκαταστάσεις εντός σχεδίου.

Αφορά τους οικισμούς, Πεπονιάς, Πολύλακκου, Αξιόκαστρου, Κλήματος, Τραπεζίτσας, Πανάρετης και Πυλωρών του Δ. Βοΐου.

3.     Επιλύθηκε με πάγιο τρόπο η έγκαιρη χρηματοδότηση για κοπή καυσόξυλων προς όφελος των κατοίκων του Βοΐου όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και όχι όταν πλησιάζει χειμώνας, όπως συνέβαινε μέχρι το 2019.

4.     Συμβολή στην πλήρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Τσοτυλίου.

Ειδικότερα, του Ακτινοδιαγνωστικού και του Μικροβιολογικού εργαστηρίου.

5.     Συμβολή στην ομαλή λειτουργία με στελέχωση του Ιατρείου Νεάπολης.

6.     Συνέχιση λειτουργίας για τα επόμενα έτη, της Δομής Φιλοξενίας Πενταλόφου (σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή).

7.     Επανίδρυση και λειτουργία του Γυμνασίου Εράτυρας.

8.     Συμβολή στην προώθηση σημαντικών σε αριθμό και σημασία ρυθμίσεων που αφορούν στον κλάδο της γούνας, όπως θα παρουσιάσω στη συνέχεια.

9.     Συμβολή στην προώθηση ζητημάτων που αφορούν στους αλλοδαπούς εργάτες γης.

10.   Ρύθμιση με βάση την οποία οι Οργανισμοί και οι Τομείς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ και ΤΟΕΒ) εντάσσονται στο μέτρο εικονικής διαχείρισης ενέργειας προς όφελος των αγροτών- μελών τους.

11.   Προώθηση των διαδικασιών για την ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης των έργων εγκατάστασης φυσικού αερίου για την θέρμανση των οικισμών του Βοΐου (Σιάτιστα και Νεάπολη).

12.   Συνεχής ενημέρωση των αγροτών και επίλυση ζητημάτων για την αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ.

13.   Προώθηση ρύθμισης και έγκριση αυτής για τη σύνθεση των Δασικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑΣΕ) που αφορά στους παραδασόβιους οικισμούς με έντονη παρουσία κατοίκων του Βοΐου.

14.   Συμβολή στην προώθηση προγράμματος για την πιστοποίηση του επαγγέλματος του «γουνεργάτη».

15.   Συμβολή στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και της περιοχής του Βοΐου με τροπολογία κατάργησης της προσαύξησης κατά 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού από τις επιχειρήσεις.

(π.χ. εκτροφεία γουνοφόρων και άλλες επιχειρήσεις)

(άρθρο 65 ν. 4830/2021)

16.   Έγκριση διακριτής λειτουργίας του Κέντρου για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕ.ΠΕ.Α.) στη Σιάτιστα.

Για τον κλάδο της γούνας:

1.     Παράταση προθεσμίας επανεξαγωγής εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

2.     Απόδειξη λιανικής πώλησης εξαγωγής από αγοραστή – ταξιδιώτη εκτός ΕΕ, που προβλέπεται από την ΠΟΛ 1338/1996 για παραγγελιοδοχικές πωλήσεις.

Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια