Η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο Σερβίων για το εργοτάξιο σπαστήρα στις αποθέσεις των λατομείων Τρανοβάλτου του Β. Κωνσταντόπουλου

  

Συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σερβίων το θέμα της εγκατάστασης του εργοταξίου σπαστήρα στις αποθέσεις των λατομείων Τρανοβάλτου, θέμα που η δική μας παράταξη ζήτησε να συζητηθεί επειγόντως.

Από την συζήτηση προέκυψε, ότι για την εγκατάσταση του εργοταξίου στις αποθέσεις, απαιτείται απαραίτητα να υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και να τηρούνται οι όροι της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του χώρου.

Ο δήμαρχος κατά παράβαση της νομοθεσίας και αγνοώντας το δημοτικό συμβούλιο έδωσε προφορική άδεια στον εργολάβο, ο οποίος στην συνέχεια εγκατέστησε το εργοτάξιο.

Εμείς ως παράταξη στηλιτεύσαμε την ιδιοκτησιακή αντίληψη που έχει ο δήμαρχος για την περιουσία του δήμου και τον τρόπο που ενήργησε στην συγκεκριμένη περίπτωση, παραβαίνοντας τον νόμο και μην εφαρμόζοντας τις διαδικασίες.


Η πρότασή μας περιελάμβανε:

1. Τον υπολογισμό του κόστους πώλησης των αμμοχαλίκων στον εργολάβο, κόστος που προσδιορίστηκε στις 40.000 ευρώ περίπου.

2. Τα έσοδα αυτά να επιστρέψουν στην κοινότητα Τρανοβάλτου, μέσω ανταποδοτικών έργων, που αφορούν κυρίως τις χαλικοστρώσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες, χωρίς αποκλεισμούς αλλά και τους δρόμους προς ΜΑΒΕ και Φρούριο. Την προτεραιότητα των χαλικοστρώσεων θα την προσδιορίσει το τοπικό συμβούλιο του Τρανοβάλτου.

 

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι με την πρότασή μας διασφαλίζονται τα συμφέροντα του δήμου,  η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, διασφαλίζεται διαφάνεια στην διαχείριση των εσόδων αλλά κυρίως διασφαλίζεται η εφαρμογή των νόμων και ο σεβασμός στους θεσμούς.

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κατανόησαν την ορθότητα της πρότασής μας, ομόφωνα υπερψήφισαν την πρότασή μας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια