Δήμος Κοζάνης: Ενημέρωση για τις άδειες κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων

 


 

 Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι η κατάληψη κοινοχρήστου χώρου σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης ΚΧ του Δήμου Κοζάνης (ΑΔΣ 65/2023), επιτρέπεται μετά από άδεια και καταβολή των σχετικών τελών, για τις παρακάτω περιπτώσεις:Α. από ιδιώτες για προσωρινή τοποθέτηση κάδων, σκαλωσιών οικοδομικών εργασιών, για προσωρινές βοηθητικές εγκαταστάσεις για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκηςΒ. από επιχειρήσεις λιανεμπορίου για τοποθέτηση εμπορευμάτωνΓ. από καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) στα οποία προβλέπεται η επί τόπου κατανάλωση προϊόντων εντός του καταστήματος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.Δ. από επιχειρήσεις για πραγματοποίηση εγκαινίων,Ε. από επιχειρήσεις, συλλόγους- νομικά πρόσωπα για ψυχαγωγικές ή ενημερωτικές δράσεις, για δράσεις προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, για πολιτιστικές εκδηλώσεις, δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτωνΣΤ. από επιχειρήσεις για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνιδιώνΣημειώνεται, ότι πραγματοποιούνται καθημερινά έλεγχοι από κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη χορήγηση αυτών των αδειών είναι η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Τα γραφεία της Υπηρεσίας στεγάζονται επί της Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος. Στο χώρο λειτουργεί πύλη πρωτοκόλλου. Τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης είναι 2461355102, 134,115,137. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά στο e-mail doled@kozanh.gr, είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών των περιπτώσεων α,β,γ,δ είναι η κάτωθι:Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση για κατάληψη ΚΧ με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2.  Δημοτική ενημερότητα.

3. Σκαρίφημα, σχεδιάγραμμα, ή τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να φαίνεται η ζητούμενη κατάληψη του χώρου (προαιρετικό)

4. Άδεια ή γνωστοποίηση της Επιχείρησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (κατά περίπτωση)

5. Υπεύθυνη δήλωση επαγγελματία- εκπροσώπου της επιχείρησης.

 

Αν δεν υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών του αιτήματος, ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνεται για τις ελλείψεις του φακέλου. 

 

Προγραμματίζεται τηλεφωνικά ραντεβού για αυτοψία του προτεινόμενου χώρου, προσδιορίζεται και σημαίνεται ο χώρος προς κατάληψη.

 

Υπολογίζονται τα τέλη και καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο.

Εκδίδεται η άδεια κατάληψης Κοινοχρήστου χώρου.

 

 

Τα τέλη έχουν προσδιορισθεί με την υπ’ αριθμ. 327/22 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  και απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΔΚ Κοζάνης

ΔΚ Αιανής- Κρόκου

Λοιπός Δήμος

ζώνη Α

ζώνη Β

ζώνη Γ

Τραπεζοκαθίσματα (τμ/έτος)

20

10

7

5

2,5

Εμπορεύματα (τμ/έτος)

35

15

7

5

0

Κάδοι - σκαλωσιές (τμ /μήνα)

12

8

5

3

0

Βοηθητικές προσωρινές εγκαταστάσεις (τμ/μήνα)

10

Οι τιμές είναι σε ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια