Θ. Θεοδωρίδης "Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά ,σταθερά και αταλέντευτα στηρίζει την μετεγκατάσταση της Ακρινής"

 


π.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε ΠΑΣΟΚ /ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΙΝΗΣ

 

Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά ,σταθερά και αταλέντευτα στηρίζει την μετεγκατάστασητης ΑΚΡΙΝΗΣ όπως και οι κάτοικοί της σύμφωνα με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διεξήχθη πριν από λίγους μήνες.

Παραθέτω την ερώτηση που έγινε 04/08/2021 προς τον υπουργό κ.Σκρέκα για την μετεγκατάσταση της Ακρινής.

"Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα

Θέμα: Εμπαιγμός για την μετεγκατάσταση του οικισμού Ακρινής Κοζάνης.

Κύριε Υπουργέ,

με το άρθρο 28 του Ν. 3937/2011(Αρ. ΦΕΚ 60 Τεύχος Πρώτο 31/3/2011) θεσμοθετήθηκε η

μετεγκατάσταση των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων «… για λόγους δημόσιας ωφέλειας που  συνίσταται στην παραγωγή του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας και προς προστασία της

ποιότητας ζωής…». Η δαπάνη της μετεγκατάστασης, σύμφωνα με το νόμο, βαρύνει κατά το ήμισυ τη

ΔΕΗ Α.Ε. και κατά το άλλο ήμισυ το Ελληνικό Δημόσιο και έπρεπε να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός  10 ετών λόγω του κατεπείγοντος.

Στην περίπτωση των Αναργύρων η μεγάλη κατολίσθηση στο ορυχείο Αμυνταίου, εξανάγκασε  κυριολεκτικά την προηγούμενη κυβέρνηση να κηρύξει την αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικισμού με ευθύνη και δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου (Ν.4495/2017). Αυτό το κατολισθητικό φαινόμενο

δικαίωσε με τραγικό τρόπο τη νομοθετική πρωτοβουλία του 2011.

Στην περίπτωση της Ακρινής τα πράγματα εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά και πιο συγκεκριμένα,

συνεχίζεται ένας διαρκής εμπαιγμός από δυο διαδοχικές κυβερνήσεις, τη σημερινή όπως και την  προηγούμενη, που αρνούνται να εφαρμόσουν το νόμο.

Πολύ συνοπτικά παρατίθενται τα πιο κάτω στοιχεία που τεκμηριώνουν τον εμπαιγμό των κατοίκων

της Ακρινής:

31.03.2011. Η μετεγκατάσταση Ακρινής και Αναργύρων γίνεται νόμος του Κράτους.

28.09.2011. Συγκροτείται από τη ΔΕΗ η Επιτροπή που προβλέπεται στο ως άνω άρθρο 28.

09.12.2011. Πραγματοποιείται η πρώτη Συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία ολοκληρώνει το σχέδιο

μετεγκατάστασης που γίνεται αποδεκτό στις αρχές του από όλους τους εμπλεκόμενους.

16.09.2013. Το σχέδιο υποβάλλεται στη Διοίκηση της ΔΕΗ που έχει την υποχρέωση από το νόμο να το

επεξεργαστεί σε μορφή ΠΔ. Εκεί διαπιστώνονται συγκεκριμένα κενά και προβλήματα που πρέπει να

αντιμετωπιστούν νομοθετικά.

11.07.2014. Με το Ν.4273/2014 για τη Μικρή ΔΕΗ επιλύονται τα πιο πάνω ουσιαστικά προβλήματα

με τα άρθρα 13 (κυρίως) και 15.

30.09.2014. Η ΔΕΗ ενσωματώνει τις νέες ρυθμίσεις και υποβάλλει το σχέδιο ΠΔ στο ΥΠΕΚΑ. επεξεργασία από τις νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου θέτει το ζήτημα πιθανού διαχωρισμού των

δυο οικισμών με διαφοροποιημένες προβλέψεις στον επιμερισμό των δαπανών, δεδομένου ότι οι

Ανάργυροι βρίσκονται στην περιοχή που επρόκειτο να εγκατασταθεί ο επενδυτής της Μικρής ΔΕΗ.

Κάπου εδώ σταματάει το ρολόι του χρόνου για την υπόθεση της Ακρινής.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (2015-2019) παρά το γεγονός ότι κατάργησε το νόμο της Μικρής ΔΕΗ και

κατά συνέπεια δεν υπήρχε ζήτημα πιθανού διαχωρισμού των δυο οικισμών, δεν προχώρησε στην

υπογραφή του ΠΔ που βρήκε έτοιμο στο Υπουργείο εμπαίζοντας τους κατοίκους. Όταν το 2017, όπως

ήδη σημειώθηκε, αναγκάστηκε να κηρύξει την απαλλοτρίωση των Αναργύρων νομοθέτησε εκ νέου(!)

την υποχρέωση της ΔΕΗ να συντάξει σχέδιο μετεγκατάστασης της Ακρινής μέχρι 30/4/2018 το οποίο

μέχρι σήμερα αγνοείται.

Από τον Ιούλιο 2019 η στάση της Κυβέρνησης της ΝΔ στο συγκεκριμένο ζήτημα αποδεικνύεται πιστό

αντίγραφο της προηγούμενης. Συστηματική αγνόηση των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων της

Πολιτείας χωρίς την παραμικρή επίσημη ενημέρωση των κατοίκων της Ακρινής που αντιμετωπίζονται

ως να μην υπάρχουν. Η φθίνουσα πορεία του οικισμού τα τελευταία χρόνια υπήρξε μεγάλη ως

αποτέλεσμα αφενός των δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών και αφετέρου της προσμονής

μετεγκατάστασης που περιόρισε κάθε ενέργεια στον τομέα της ανάπτυξης.

Επειδή η δεκαετής προθεσμία που τέθηκε με το Ν.3937/2011 είναι ενδεικτική, επικαλούμενη μάλιστα

τη δημόσια ωφέλεια και κατά συνέπεια δεσμεύει τη διοίκηση.

Επειδή ακόμα και αν ήθελε θεωρηθεί η ως άνω προθεσμία ως αποκλειστική είναι δεδομένο ότι εύλογα

μπορεί να παραταθεί λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν με την πανδημία.

Επειδή η άρνηση εφαρμογής των νόμων από τα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας παραβιάζει

θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας.

Επειδή ο εμπαιγμός των κατοίκων της Ακρινής είναι πρωτοφανής καθώς ξεπέρασε ήδη τα έξη χρόνια

με συνέπειες ιδιαίτερα δυσμενείς για τη βιωσιμότητα του οικισμού.

Επειδή υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες ότι η βίαιη απολιγνιτοποίηση που αποφάσισε η κυβέρνηση

σηματοδοτεί παράλληλα και την αθέτηση ειλημμένων δεσμεύσεων της πολιτείας στην περιοχή.

Επειδή καμία επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει από το αρμόδιο υπουργείο παρά μόνο φήμες και ενώ η

κυβέρνηση διανύει ήδη τον τρίτο χρόνο της θητείας της.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποιες είναι οι οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής, με

ποια δεδομένα έχουν ληφθεί αυτές και πότε θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση των κατοίκων";Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Αρβανιτίδης

Βασίλειος Κεγκέρογλου

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια