Ο Μενέλαος Μακρυγιάννης κατά Χριστοφορίδη "Παραπληροφόρηση, άγνοια; ή σκοταδισμός;"

 Πρόσφατα με άρθρο του στον τύπο, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Χριστοφορίδης αναφέρει ότι συμβαίνουν «σκανδαλωδώς περίεργα και προκλητικά πράγματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», όσον αφορά στη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων από τη ΔΤΥ Έδρας. Κάνει λόγο για έλλειψη διαφάνειας και ζημιά του δημοσίου συμφέροντος. Μάλλον εννοεί ότι ο νόμος 4412/2016 και η εφαρμογή του για τους διεθνείς διαγωνισμούς, όπως και ο διαγωνισμός που έκανε η υπηρεσία για την προμήθεια του οχήματος πολλαπλών χρήσεων, είναι κατά την άποψη του σκανδαλωδώς περίεργος και προκλητικός.

Τον ενημερώνουμε ότι αρχές του ν. 4412/2016 όπως αναφέρεται στην αιτιολογική του έκθεση, είναι η διαφάνεια, η δημοσιοποίηση, η διαβούλευση, η συμμετοχή στους διαγωνισμούς με ίσους όρους για όλους και η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Δεχόμαστε εκ προοιμίου ότι ο κ. Χριστοφορίδης δεν υπαινίσσεται ότι δεν τηρήθηκαν απαρέγκλιτα οι νόμιμες διαδικασίες, ούτε μέμφεται τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας για καταστρατήγηση των διαδικασιών. Σε διαφορετική περίπτωση, οφείλει, για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Εκτός αν λαϊκίζει και συκοφαντεί συνειδητά τους συναδέλφους του στην αρμόδια διεύθυνση. Ίσως να ακολουθεί μια προσφιλή τακτική γνωστή στην επικεφαλής της παράταξης του.

Ωστόσο για την αποκατάσταση της αλήθειας είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι ο διαγωνισμός «Προμήθειας Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων - Παρελκόμενων», στον οποίο αναφέρθηκε ο κ. Χριστοφορίδης, είναι διεθνής και ακολουθεί τις επιταγές του ν. 4412. Οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος για τις οποίες έγινε μνεία, εγκρίθηκαν αρχικά το 2018 από την προηγούμενη Περιφερειακή αρχή, στο συνδυασμό της οποίας ανήκε τότε ο κ. Χριστοφορίδης. Μετά από επισημάνσεις φορέων, η τότε οικονομική επιτροπή ακύρωσε το διαγωνισμό, για να ληφθούν υπόψιν οι παρατηρήσεις τους. Εν συνεχεία, συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία οι νέες τεχνικές προδιαγραφές και μετά από διαβούλευση τέθηκαν εκ νέου για έγκριση στην οικονομική επιτροπή για την ορθότερη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στη συνεδρίαση αυτή της οικονομικής επιτροπής (53η) που έλαβε χώρα στις 04/10/2022 ο συνδυασμός του κ. Χριστοφορίδη τις ψήφισε θετικά. Αν διαφωνούσε, γιατί δεν το γνωστοποίησε τότε; Τι άλλαξε στη συνέχεια;

Στην αναφορά του για χαμηλή έκπτωση και ύπαρξη ενός μόνο ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό του μηχανήματος, ενημερώνουμε πως στη  διαβούλευση συμμετείχαν εταιρείες διακεκριμένες στον χώρο και έκαναν τις προτάσεις τους, έχοντας επίγνωση των τεχνικών προδιαγραφών και του διαγωνισμού. Στόχος όλων των εταιρειών είναι οι πωλήσεις. Αφού υπήρχαν εταιρείες, σύμφωνα με την έρευνα του κ. Χριστοφορίδη, που θα μπορούσαν να προμηθεύσουν μηχάνημα αυτών των τεχνικών προδιαγραφών, ακόμη και στην μισή τιμή, γιατί δεν κατέθεσαν την προσφορά τους; Γνωρίζει κάτι άλλο ο κ. Χριστοφορίδης; Εάν ναι, γιατί δε μιλάει με ονόματα;

Ενημερώνουμε επίσης ότι το προϋπολογιζόμενο κόστος του διαγωνισμού, παρά τις ανατιμολογήσεις όλων των προϊόντων τα τελευταία χρόνια, έμεινε ίδιο με το προϋπολογιζόμενο κόστος του 2018 και γίνεται και έκπτωση του 2% από τον μειοδότη.

Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς δεν εκδόθηκε ακόμη η απόφαση κατακύρωσης. Η απόφαση που μέχρι σήμερα πήρε η Οικονομική Επιτροπή, αφορά το 1ο στάδιο του διαγωνισμού, ενώ θα πρέπει να ακολουθήσει η υποβολή δικαιολογητικών μειοδότη, η αξιολόγηση τους και η έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, επί της οποίας όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών (νυν ΕΑΔΗΣΥ).  Και αυτό δεν γνώριζε ο καταγγέλλων; Προτιμά όμως να λασπολογεί δημόσια αντί να προσφεύγει στις αρμόδιες αρχές.

Εντύπωση όμως προκάλεσε και η αναφορά του κ. Χριστοφορίδη, για αίτημα συμμετοχής του στην Οικονομική Επιτροπή. Ενημέρωσε και πότε το σώμα της Ο.Ε. ή τον Πρόεδρο κ. Μακρυγιάννη ότι ήθελε να συμμετάσχει στη συνεδρίαση για το σχετικό διαγωνισμό, για να παράσχει στο σώμα πληροφόρηση επί του επίμαχου θέματος; Αξιοπερίεργο πάντως, αν και διετέλεσε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας και γνωρίζει τον Κανονισμό της, το ότι ουδέποτε αιτήθηκε να  συμμετάσχει στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, στο σχετικό θέμα.  Γιατί άραγε;

Τελικά όσοι γαλουχήθηκαν με το λαϊκισμό και τη λασπολογία δυσκολεύονται να απεκδυθούν τις χρεοκοπημένες συμπεριφορές του χθές. Τους ξεπερνούν όμως οι καταστάσεις και η ίδια η κοινωνία.

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια