Ενδεικτική της ανεπάρκειας της Δημοτικής Αρχής η υπόθεση με τα τραπεζοκαθίσματα της κεντρικής πλατείας.Του Θεόδωρου Γ. Σιόγκα

 


Με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική πλατεία και στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, αναδείχθηκαν μια σειρά από ζητήματα που εγείρουν σοβαρά ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου μας.

Σύμφωνα με τα λεχθέντα στο σχετικό Δημοτικό Συμβούλιο διαπιστώθηκαν τα εξής:

·     Κακή ή/και πλημμελής εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, που συνίσταται σε παράτυπη παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων μετά την 15η Ιανουαρίου.

·     Χορήγηση αδειών σε καταστήματα που δεν το δικαιούνταν, καθώς δεν είχαν ήδη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, ούτε αξιοποιούσαν χώρο στο όριο της προβολής τους.

·     Δεν έγινε η επιβεβλημένη από το νόμο μείωση των δημοτικών τελών στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε χώρος για αραίωση των τραπεζοκαθισμάτων, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

·     Σε όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, δεν έχουν όλοι ως πρωτεύον κριτήριο το καλό του συνόλου.

·     Ο υφιστάμενος Κανονισμός Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου μας ψηφίστηκε επιτρέποντας παράτυπα κοινόχρηστο χώρο μικρότερο των 3,5 μέτρων. 

·     Δεν τηρείται ο κανονισμός σε πολλούς πεζοδρόμους του κέντρου όσον αφορά την απρόσκοπτη διέλευση των πεζών καθώς ο έλεγχος από την πλευρά της δημοτικής Αρχής είναι «ανεκτικός».

Μετά από τα παραπάνω και ιδιαίτερα μετά τα λεγόμενα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,

«Ο κανονισμός δεν ψηφίζεται. Αγαπητοί καταστηματάρχες μπορείτε να υποστείτε τις όποιες συνέπειες προβλέπει ο νόμος. Συγνώμη, αλλά όσοι δεν το ψήφισαν έχουν την όποια ευθύνη»,

οφείλει η Δημοτική Αρχή να δώσει εξηγήσεις στους δημότες της Κοζάνης, γιατί εφαρμόζει τη νομοθεσία και τον κανονισμό κατά το δοκούν.

Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικά κατά την άποψή μου, του κάκιστου τρόπου διαχείρισης των ζητημάτων από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής διαχρονικά.

Έτσι, γίνεται κατανοητός και δικαιολογείται ο διαχρονικά κακός σχεδιασμός και η τραγικά ασφυκτική εικόνα της πόλης στις επεκτάσεις της. Με σημαντική έλλειψη καλαίσθητων, ελκυστικών κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου.  

Το αποτέλεσμα, ένα θέμα που θα έπρεπε να κλείσει με την διατύπωση, «ναι στην παραχώρηση του συγκεκριμένου δημόσιου χώρου για επαγγελματική χρήση εφόσον, εφαρμόζεται η Νομοθεσία και ο Κανονισμός, αντιμετωπίζονται άπαντες με ίσους όρους, δεν θίγονται δικαιώματα άλλων ομάδων πολιτών και εξυπηρετείται το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου», κατέληξε να αναδεικνύεται σε μείζον, να προκαλεί αναταραχή και αποχή από τη συζήτηση και την ψηφοφορία, κάτι που ασφαλώς δεν μπορεί να είναι ορθή θέση.

Και όλα αυτά, λόγω των κάκιστων χειρισμών, της αφερεγγυότητας και της καχυποψίας για μεροληπτική κρίση, από την πλευρά  και των τριών παρατάξεων της Δημοτικής Αρχής. 

Είναι προφανές ότι αυτή η νοοτροπία στον χειρισμό των θεμάτων της πόλης δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να αλλάξει το συντομότερο δυνατό και η Δημοτική Αρχή να φροντίζει για το καλό όλων. Ευτυχώς ο χρόνος που απομένει μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές είναι λίγος.

 

 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια