Μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο «Λογική και οντολογική ύπαρξη» της Δήμητρας Χριστοπούλου από τις Εκδόσεις Παρέμβαση

 

 


Μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο «Λογική και οντολογική ύπαρξη» της Δήμητρας Χριστοπούλου από τις Εκδόσεις Παρέμβαση. Πρόκειται για μια επιστημονική μελέτη που διερευνά την έννοια της Λογικής ως κλάδο της Φιλοσοφίας. Επιχειρείται μια αποσαφήνιση του όρου και των χαρακτηριστικών του, όπως και μία σύνδεση με την επιστήμη των Μαθηματικών -δείγμα το σύγχρονο ρεύμα του Νεοφρεγκεανισμού/Νεολογικισμού- εξετάζοντας πώς αυτή επιτυγχάνεται, καθώς και το ποια είναι τα μεταξύ τους όρια.

 

***

«Η Φιλοσοφία της Λογικής διερευνά τη φύση και το γνωσιολογικό status της Λογικής. Θέτει διαφορετικά ερωτήματα από την Ιστορία της Λογικής και διακρίνεται σαφώς από αυτή. Η Φιλοσοφία της Λογικής μελετά τα τυπικά χαρακτηριστικά και τις διαφορές των λογικών συστημάτων, διασαφηνίζει την έννοια της "λογικότητας", διερευνά τη σχέση της Λογικής με τις άλλες επιστήμες καθώς και με τη φιλοσοφία. Διερευνά επιπλέον τη διασύνδεση της Λογικής με οντολογικά και γνωσιολογικά ζητήματα της αναλυτικής Φιλοσοφίας».

 

***

Η Δήμητρα Χριστοπούλου, μέλος ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, διδάσκει εδώ και δεκαπέντε χρόνια Φιλοσοφία των Μαθηματικών και Λογική σε ελληνικά Α.Ε.Ι. Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με την οντολογική και γνωσιολογική προβληματική του P. Benacerraf, το Νεοφρεγκεανισμό, τη διαμάχη μετα- ξύ μαθηματικού Ρεαλισμού και Αντι- ρεαλισμού, το οντολογικό status των αριθμών, τη σημασιολογία της μαθηματικής γλώσσας, γνωσιολογικά ζητήματα για τα μαθηματικά όπως η μεθοδολογία της αφαιρετικής λειτου- ργίας και διάφορα θέματα από την προβληματική της Φιλοσοφίας της Λογικής.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια