Τμήμα Μαιευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σεμινάριο Υποστήριξης της ζωής του νεογνού “Neonatal Life Support –NLS”.

 Υπό την αιγίδα του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ) θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023 σεμινάριο Υποστήριξης της ζωής του νεογνού «Neonatal Life Support -NLS» στις στους χώρους που παραχωρήθηκαν στην Σχολή Επιστημών Υγείας στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Το σεμινάριο Υποστήριξης της Ζωής του Νεογνού (NLS) απευθύνεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας, στους επαγγελματίες υγείας καθώς και στους αποφοίτους των Σχολών Υγείας που ασχολούνται τακτικά ή συχνά με τα Νεογνά.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των μηχανισμών άπνοιας σε νεογέννητο και η αντιμετώπισή της. Επιπλέον, θα διδαχθεί η αξιολόγηση της κατάστασης των νεογνών και η αναγνώριση αυτών που απαιτούν εξειδικευμένη βοήθεια. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προτυποποιημένη αναζωογόνηση των νεογνών με την επαρκή υποστήριξη της αναπνοής, την εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων και τη χορήγηση φαρμάκων. Η διοργάνωση του σεμιναρίου, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Επικ. Καθηγήτριας Παιδιατρικής-Νεογνολογίας κ. Μαρίας Τζητηρίδου- Χατζοπούλου, του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με απώτερο στόχο την καθιέρωση αυτού σε βάθος χρόνου στους αποφοίτους του τμήματος.

Το εν λόγω σεμινάριο τελείται υπό την Επιστημονική Εποπτεία της κ. Ιακωβίδου Νικολέτας, Καθηγήτριας Παιδιατρικής-Νεογνολογίας ΕΚΠΑ, Διευθύντριας Νεογνολογικής Κλινικής Αρεταίειο Νοσοκομείο- Αθήνα, Διευθύντριας ΠΜΣ "Αναζωογόνηση" Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Αντιπροέδρου της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας, ενδυναμώνοντας με ουσιαστικό τρόπο την εξωστρέφεια του Τμήματος Μαιευτικής.

Το σεμινάριο πιστοποιείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council-ERC) με διάρκεια τρία έτη, είναι προσαρμοσμένο για τον COVID-19 και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης για τον συγχρωτισμό σε κλειστούς χώρους.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια