Ομιλία Π. Βρυζίδου στο ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα» στην Ολομέλεια της Βουλής

 


«• Η Νέα Δημοκρατία δεν αφήνει τον εργαζόμενο στην αγωνία και στον προβληματισμό.

• Έχει προτάσεις και κυρίως βρίσκει λύσεις, λύσεις αποτελεσματικές, οι οποίες δικαιώνουν τον Έλληνα πολίτη και δικαιώνουν το σύνολο του ελληνικού λαού, που εμπιστεύεται αυτή την Κυβέρνηση και το εκφράζει με κάθε τρόπο»

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

→ το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται να καλύψει ένα κενό και στοχεύει στο να οριστούν με ακρίβεια οι αρμοδιότητες, όσων κατέχουν μια θέση ευθύνης, αλλά και γενικά κάθε εργαζόμενου στη δημόσια διοίκηση που έχει αναλάβει ένα έργο.

Διότι οι αρμοδιότητες είναι καθοριστικές στο να εκτελεστεί το έργο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να είναι αποτελεσματικό.

Όλοι έχουμε παρατηρήσει στο παρελθόν επί σειρά ετών να μην είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες και κάποιες φορές να έχουμε επικαλύψεις.

Αυτό δεν δημιουργεί απλώς δυσλειτουργία ή διαφωνίες.

Δεν φέρνει σε προβληματισμό στο ποιος πρέπει να πάρει τις αποφάσεις, αλλά μερικές φορές δημιουργούνται τεράστια κενά, τα οποία είναι εις βάρος των πολιτών.

Πρέπει λοιπόν να οριστούν αυτά με ακρίβεια στη δημόσια διοίκηση, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, γενικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και βεβαίως στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, διότι θα είχε λυθεί και στο παρελθόν και όποιος δεν γνωρίζει ή δεν έχει δουλέψει μέσα στις διαδικασίες της διοίκησης μπορεί και να θεωρεί ότι η διεκπεραίωση των υποθέσεων είναι μια απλή διαδικασία.

Όμως όλες αυτές οι διαδικασίες δεν είναι απλές.

Έχουν να κάνουν με την καθημερινή λειτουργία του πολίτη.

Έχουν να κάνουν με τη λειτουργία μας σαν κράτος.

Έχουν να κάνουν με την προστασία του πολίτη.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες, προσδιορισμένες με ακρίβεια, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στο παρελθόν, κυρίως στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε δει αρνητικά αποτελέσματα από αυτές τις δυσλειτουργίες.

Ωστόσο στη θητεία τους δεν είχαμε κάποιες προτάσεις.

Τουλάχιστον τώρα, που έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, είναι καλό να την υποστηρίξουν.

Γιατί δεν είναι μια υποστήριξη της Κυβέρνησης ή του Υπουργείου, είναι η υποστήριξη του πολίτη που την έχει ανάγκη στην καθημερινότητά του.

Προσδιορίζεται το σύστημα λειτουργίας, καθώς επίσης και το συμβούλιο, το οποίο θα έχει συντονιστή τον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών, τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού, τους γενικούς γραμματείς και τους ειδικούς γραμματείς, κατά περίπτωση, των Υπουργείων, όπου θα ξέρουν και θα είναι υπεύθυνοι να ορίζουν με ποιον τρόπο θα πρέπει να λειτουργήσει ο κάθε τομέας.

Και βέβαια, εκτός από τη δημόσια διοίκηση και την καθημερινή λειτουργία, έχουμε και τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα, έχουμε τις έκτακτες ανάγκες, όπου εκεί χρειάζεται ετοιμότητα αλλά και σαφή όρια των εργασιών και των ευθυνών του καθενός, για να έχουμε ασφάλεια και αποτελεσματικότητα απέναντι στον πολίτη.

Θέλω να πω μόνο ότι αυτό το οποίο έχει προσδιοριστεί και ο χάρτης και οι κανόνες που έχουν μπει δεν ήταν καθόλου απλή διαδικασία.

Είχε πάρα πολλή δουλειά, είναι ιδιαίτερα μελετημένο και δεν είναι προφανές σε κάποιον που δεν γνωρίζει από όλες αυτές τις διαδικασίες.

Όμως τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα και πολύ θετικά με την εφαρμογή του νόμου.

→ Και τώρα θέλω να περάσω σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που επί σειρά ετών προβλημάτισε τους εργαζόμενους, στο

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Από μια άλλη θέση ευθύνης, είχα την τύχη να προκηρύξω διαγωνισμό για την πρόσληψη αυτού του προσωπικού και να το δω να λειτουργεί επί σειρά ετών.

Έχω να αναφέρω ότι η δράση και η αποτελεσματικότητα ήταν ιδιαίτερα σημαντική σε περιοχές σαν τη δική μου, στην περιφέρεια, όπου οι δομές δεν είναι πάρα πολλές και οι κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και άνθρωποι που βοηθούν κατ’ οίκον σε εργασίες, συμπαραστάθηκαν ηλικιωμένους ανθρώπους, ανθρώπους με αναπηρία, ανθρώπους που το είχαν ανάγκη και δέθηκαν ιδιαίτερα μαζί τους επί σειρά ετών.

Πολλές φορές οι εργαζόμενοι αυτοί ανέφεραν ότι ήταν έτσι η δομή και η χρηματοδότηση που επαναλαμβάνονταν οι συμβάσεις, αλλά ποτέ δεν διασφαλίζονταν διά βίου αυτές οι θέσεις εργασίας.

Δέθηκαν με την τοπική κοινωνία, με τους ανθρώπους, απέκτησαν εμπειρία και πάντοτε αναρωτιόντουσαν με ποιο τρόπο θα μπορέσουν και αυτοί οι εργαζόμενοι που δέσμευσαν το παρόν και το μέλλον τους σε αυτή τη δουλειά να διασφαλιστούν και στο μέλλον.

Όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ, που πέρασε την προηγούμενη περίοδο και που πολλές φορές ευαγγελίζεται κοινωνική πολιτική, συμπαράσταση στους εργαζόμενους, ενδιαφέρον για τον πολίτη, δεν κατέθεσε μία πρόταση που να λύνει αυτό το θέμα.

Και βέβαια, σαφέστατα, δεν ήταν και κάτι πάρα πολύ εύκολο.

Όμως, αυτή η Κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο προκήρυξε τον διαγωνισμό για να μπορέσουν να καλυφθούν αυτές οι θέσεις, αλλά και για τους εργαζόμενους που όλα αυτά τα χρόνια δούλευαν και προέκυψε πρόβλημα και δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν τις θέσεις.

Με την τροπολογία που έρχεται σήμερα, έχουν και αυτοί τη δυνατότητα, με δύο προϋποθέσεις, να ενταχθούν στο προσωπικό σε προσωποπαγείς θέσεις.

Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, είναι μια δικαίωση και κυρίως είναι μια ιδιαίτερη ικανοποίηση για όλους εμάς, γιατί βλέπουμε ότι

η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

• έχει κοινωνικό πρόσωπο,

• την ενδιαφέρει ο πολίτης,

• την ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη,

• οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που θέλουν βοήθεια και κυρίως

• είναι δίπλα στον εργαζόμενο, τον κάθε εργαζόμενο, ο οποίος θέλει μια θέση εργασίας, δεν μπορεί πάντοτε να τη διασφαλίσει και ζει με την αγωνία.

Η Νέα Δημοκρατία δεν αφήνει τον εργαζόμενο στην αγωνία και στον προβληματισμό.

• Έχει προτάσεις και κυρίως βρίσκει λύσεις, λύσεις αποτελεσματικές, οι οποίες δικαιώνουν τον Έλληνα πολίτη και δικαιώνουν το σύνολο του ελληνικού λαού, που εμπιστεύεται αυτή την Κυβέρνηση και το εκφράζει με κάθε τρόπο.

• Έχει τις προτάσεις του, έχει τις διεκδικήσεις του, αλλά κατά βάση εμπιστεύεται και στηρίζει την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια