Στάθης Κωνσταντινίδης, βουλευτής ΠΕ Κοζάνης: “Αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη η στήριξη του Μέτρου 22 σε γεωργούς, με τροπολογία σε νομοσχέδιο προς ψήφιση”

 Με το άρθρο 3 τροπολογίας/προσθήκης που εισάγεται στο νομοσχέδιο για την Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, προβλέπεται ότι η ενίσχυση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν συμψηφίζεται και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού χαρακτήρα.

Η ρύθμιση αυτή αποτέλεσε αίτημα των παραγωγών και έγινε αποδεκτή από τον κ υπουργό, αφού ήταν αναγκαία για να εξασφαλισθεί ότι η ενίσχυση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι του ως άνω Μέτρου 22, δυνάμει της υπ’ αρ. 3148/18.11.2022 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 5873), θα φτάσει τελικά σε αυτούς, ως πραγματικό αντιστάθμισμα των συνεπειών που προκλήθηκαν από την κρίση στην Ουκρανία.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια