Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

 

 


Η παρουσίαση του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 σε φορείς και πολίτες,  έλαβε χώρα, την Τρίτη 24 Ιανουαρίου, στην Αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής», στο κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Η εκδήλωση, ήταν ανοιχτή προς το κοινό,  ενώ ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης τόνισε πως το « πρόγραμμα απευθύνεται σε δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους, σε κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
Μετά τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη  παρουσιάστηκε  η πορεία και τα αποτελέσματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027,  το πλαίσιο Επίδοσης του Προγράμματος, οι Διαδικασίες Εφαρμογής και ο Προγραμματισμός Προσκλήσεων των Δράσεων του Προγράμματος.

Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 βρίσκεται σε εξέλιξη. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027) είναι σε στάδιο διαμόρφωσης. Με την έκδοση της 2ης εγκυκλίου σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τον Νοέμβριο του 2020, ξεκίνησε η επόμενη φάση του σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που περιλαμβάνει την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των υπουργείων, υπηρεσιών και ενδιαφερόμενων φορέων για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προχώρησε στη δημιουργία κόμβου ενημέρωσης, εντός του οποίου αναρτώνται οι Κανονισμοί της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, σχετικά κείμενα, αποφάσεις, συμπεράσματα και λοιπό πληροφοριακό υλικό.  

 

 

 Στις 2 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ), δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 και στις 29 Μαΐου προχώρησε αντίστοιχα στην παρουσίαση της πρότασης για την Πολιτική Συνοχής και τους Κανονισμούς των Ταμείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, εγκαινιάζοντας επισήμως την περίοδο διαπραγμάτευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» τού ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση, καθώς και τους λογαριασμούς τής ΕΥΔ ΠΔΜ στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στο Facebook: @eyddym , στο Twitter: @eyd_dym & στο Instagram: @eyd_dym.

 

Θανάσης Τέγος

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια