Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Πιστοποίηση στην Ισπανική Γλώσσα
Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Πιστοποίηση στην Ισπανική Γλώσσα
Ταχύρυθμο πρόγραμμα Πιστοποίησης επιπέδου Β1 ΚΑΙ B2


Μοριοδοτούμενο από τον ΑΣΕΠ για Δημόσιους Υπαλλήλους

Και Εκπαιδευτικούς που διεκδικούν θέσεις ευθύνης

Η επιμόρφωση – πιστοποίηση θα γίνει σε Συνεργασία με Εκπαιδευτικό Οργανισμό ,που δραστηριοποιείται στις επιμορφώσεις για ξένες γλώσσες και είναι

ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μαθησιακός στόχος είναι: Κατανόηση γραπτού λόγου -Κατανόηση προφορικού λόγου – Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδρασης – Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση.

Τρόπος υλοποίησης προγράμματος: Υβριδική Επιμόρφωση

20 Διαδικτυακές συναντήσεις 2 ωρών καις 5 Δια ζώσης συναντήσεις 3 ωρών

Οι συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί για:

Για κάθε Τρίτη 19.00 μ.μ. – 21.00 μ.μ. Διαδικτυακό μάθημα.

Έναρξη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Λήξη TEΛΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023

Για τις ΔΙΑ ΖΏΣΗΣ συναντήσεις θα ενημερωθείτε με email.

Για τις περιφέρειες εκτός Ν. Αττικής θα προταθεί εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας για τις δια ζώσης συναντήσεις. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τέλος Μαΐου 2023

Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ
Πάτρα Κατερίνα : 6987672869

Οικονομικό κόστος: 400 ευρώ ( ΔΕΝ συμπεριλαμβάνετε και το παράβολο για τα εξέταστρα 80€)

Προκαταβολή 150 ευρώΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια