Εκπαιδευτικό σεμινάριο ILS (Immediate Life Support- European resuscitation council), στην πόλη της Κοζάνης

 


 

'Αλλο ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο ILS (Immediate Life Support- European resuscitation council) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόννησης , τελείωσε αυτή την φορά στην πόλη της Κοζάνης . Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες (ιατρούς και νοσηλευτές) αλλά ειδικά στους επιπλέον 7 νοσηλευτές της ΜΕΘ ( 12 στο σύνολο έχουν πιστοποιηθεί) και στη 1 νοσηλεύτρια του ΤΕΠ που πιστοποιήθηκαν.

4 σταθμοί εκπαίδευσης για αντιμετώπιση του βαρέως πασχοντα ασθενή, εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση , εκπαίδευση στην εξασφάλιση του αεραγωγού , εκπαίδευση σε ειδικές καταστάσεις καθώς επίσης και αντιμετώπιση των παθήσεων που οδηγούν σε καρδιοαναπνευστικη ανακοπή. O διευθυντής της ΜΕΘ κ. Κώστας Στόκκος αναφέρει:

«Ευχαριστούμε  την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογονησης που επέλεξαν την πόλη της Κοζάνης και ταξίδεψαν από μακριά για την διεξαγωγή του σεμιναρίου αυτού. Ευχαριστούμε επίσης και τις διευθύντριες του 9ου και 12ου Δημοτικού σχολείου Κοζάνης.

Το νοσοκομείο Κοζάνης, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας σε αντίθεση με όλους αυτούς που θέλουν να το υποβαθμίσουν για τους δικούς τους ιδιοτελείς σκοπούς. Το προσωπικό του νοσοκομείου είναι άρτια εκπαιδευμένο αλλά και συνεχίζει να εκπαιδεύεται σε αντίθεση με αυτούς οι οποίοι έχουν μείνει στάσιμοι και που θέλουν το νοσοκομείο να πάει στα βράχια».

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια