Γιώργος Αμανατίδης «Πλησιάζει η ώρα καταβολής αποζημιώσεων στους αγρότες από τον ΕΛΓΑ»

 Σε συνάντηση του Βουλευτή Ν. Κοζάνης ΝΔ κ. Γιώργου Αμανατίδη με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο έγινε ανασκόπηση των ζητημάτων που είναι σε εξέλιξη και αφορούν τους αγρότες μας, όπως παρακάτω:

  1. Πληρωμές – εξόφληση ζημιών στο προανθικό στάδιο (παγετός Άνοιξη 2021)

  • Η αποπληρωμή όσων εισέπραξαν το 70% της αξίας αποζημίωσης ή έκαναν ενστάσεις και θα δικαιωθούν, καθώς και των λοιπών κατηγοριών δικαιούχων (Νέοι αγρότες, νομικά πρόσωπα), προγραμματίζεται να γίνει πριν από τα Χριστούγεννα 2022.

  • Για τις ζημίες του προανθικού σταδίου 2021, που δεν ήταν επιλέξιμες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) βάσει της οποίας καταβλήθηκαν οι πρώτες αποζημιώσεις και θα καταβληθούν τα ποσά για την εξόφλησή τους καθώς και για όσες ενστάσεις δικαιωθούν, η πληρωμή προγραμματίζεται να γίνει μέσω άλλης διαδικασίας, το συντομότερο δυνατόν, καθόσον είναι διαθέσιμες οι εξατομικευμένες ζημίες και οι αναγκαίοι πόροι. Η διαδικασία είναι γνωστή και υλοποιήσιμη.

  1. Πληρωμές για ζημίες από πλημμύρες, χαλάζι όπως π.χ. στην περιοχή των Μπουτζακίων

Όλα τα πορίσματα που θα αποσταλούν από το Υποκατάστημα Κοζάνης στα Κεντρικά του ΕΛΓΑ μέχρι τις 30/11 προγραμματίζεται να πληρωθούν πριν από τα Χριστούγεννα 2022.

  1. Αντιχαλαζικά δίχτυα

Η αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων από τους γεωργούς βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος είναι η Απόφαση με τη σειρά κατάταξης βάσει της βαθμολόγησης να εκδοθεί μέχρι τα Χριστούγεννα 2022.

«Ο ΕΛΓΑ συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους αγρότες μας παρόλο που παρατηρούνται συχνές και σημαντικές ζημίες στην αγροτική παραγωγή. Με τη συνδρομή της Κυβέρνησης, καθόσον οι πόροι του ΕΛΓΑ από εισφορές των αγροτών δεν επαρκούν, καλύπτει το σύνολο των ζημιών».


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια