Πρόγραμμα για ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, για τη Δυτική Μακεδονία λόγω της απολιγνιτοποίησης

 
Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης Εκδόθηκε η ΚΥΑ 109721/21.11.2022 (ΦΕΚ 5944/21.11.2022 τεύχος B’), με την οποία τροποποιείται η ΚΥΑ 88974/10.11.2021 (ΦΕΚ 5346/17.11.2021 τεύχος Β') σχετικά με το Πλαίσιο ένταξης και τη Χρηματοδότηση του Προγράμματος, το ρόλο της Δ.ΥΠ.Α., τις απουσίες των ωφελούμενων από το Πρόγραμμα, τη Διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης σε ωφελούμενους, τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος, την τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας κ.α.   Επιπλέον, ορίζεται ότι η ευθύνη ελέγχου των αναφερομένων στις περιπτώσεις α) και β) του άρθρου 3Β της ΚΥΑ 88974/10.11.2021 (ΦΕΚ 5346/17.11.2021 τεύχος Β') ανήκει και στους φορείς του δημοσίου, και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια