Ο Στέργιος Κιάνας στην Αθήνα, ενημέρωση γύρω από τα τρέχοντα θέματα, όσο και την προώθηση - σε ευρύτερο πλαίσιο - των συμφερόντων της Δυτικής Μακεδονίας

 


 

Η ανάρτηση του Στέργιου Κιάνα

Την Παρασκευή στην Αθήνα συναντήθηκα με δύο εξέχοντα στελέχη φορέων, με σκοπό τόσο την ενημέρωση γύρω από τα τρέχοντα θέματα, όσο και την προώθηση - σε ευρύτερο πλαίσιο - των συμφερόντων της Δυτικής Μακεδονίας:

Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ, κο Μπούκη Ιωάννη συζητήσαμε για τις δυνατότητες διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης της Δυτικής Μακεδονίας, ως περιοχή Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, για την αξιοποίηση των εδαφών που περιλαμβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, για τους τρόπους προσέλκυσης, υποστήριξης και προώθησης των επενδύσεων στην περιοχή μας, καθώς και για την εκτέλεση και διαχείριση των έργων υποδομής και ανάπτυξης.

Στη ΜΟΔ ΑΕ, είχα τη χαρά να συνομιλήσω με τον συνάδελφο Γιώργο Παπαδημητρίου, Πρόεδρο της Μονάδας. Καθώς η ΜΟΔ ΑΕ παρέχει συμβουλευτική και τεχνική στήριξη σε φορείς υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, συζητήσαμε για τα έργα που έχουμε σε διαδικασία ωρίμανσης, ώστε άμεσα να υποβληθούν για ένταξη σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, καθώς και για την υλοποίησή τους.

 


 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια