Δημοπράτηση του έργου «Εσωτερικό δίκτυο Λυμάτων Καριοχωρίου και ΚΑΑ μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας οικισμών Καρυοχωρίου- Αγίου Χριστοφόρου ΔΕ Αγίας Παρασκευής ».

 

 


             Τη διακήρυξη της δημοπράτησης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο Λυμάτων Καρυοχωρίου και ΚΑΑ μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας οικισμών Καρυοχωρίου- Αγίου Χριστοφόρου ΔΕ Αγίας Παρασκευής », υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022.

Αντικείμενο του έργου είναι κατασκευή νέου εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ακαθάρτων, μήκους 16.500,00 μέτρων περίπου, στους οικισμούς Καρυοχωρίου και Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Εορδαίας, έως τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Πτολεμαΐδας, με σκοπό την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στους οικισμούς αυτούς και στην ευρύτερη περιοχή.

Περιλαμβάνονται εργασίες :

ü  εκσκαφών και επιχώσεων τάφρων ,

ü  τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης από pvc μήκους 10.363,00 μέτρων,

ü  τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης δομημένου τοιχώματος, μήκους 6.002,00 μέτρων,

ü  κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού 2,0 μ χ 1,5 μ από σκυρόδεμα, μήκους 350 μέτρων,

ü  κατασκευή 334 φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων,

ü  κατασκευή 300 συνδέσεων καταναλωτών, από αγωγούς pvc, μήκους 1.200,00 μέτρων.

Το έργο προϋπολογισμού 2.300.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, από Εθνικούς πόρους και από ιδίους πόρους ΔΕΥΑΕ.  

Το έργο θα δημοπρατηθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2022 και Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κοζάνης και η προθεσμία περαίωσής του είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Περιφερειακή Αρχή τηρεί στο ακέραιο τη δέσμευση της για υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, απαραίτητα για την λειτουργία μιας αστικής περιοχής και καθοριστικά του επιπέδου διαβίωσης.

Με το συγκεκριμένο έργο δίνεται λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα σε μία περιοχή, που παρατηρούνταν εκτεταμένη ρύπανση του εδάφους, των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, εμφάνιση οσμών εξαιτίας των σηπτικών συνθηκών των λυμάτων, που όλα αυτά δημιουργούσαν υψηλούς κινδύνους για την δημόσια υγεία.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια