Νοσοκομείο Κοζάνης ώρα μηδέν....Υποστελέχωση Παιδιατρικής Κλινικής

 


Από τον Ιούλιο του 2022 με την παραίτηση της Επιμελήτριας Ά και Επιστημονικά Υπεύθυνης Παιδιάτρου κ. Λιάνας Αικατερίνης στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝ Κοζάνης υπηρετούν πλέον 2 Παιδίατροι, ένας Επιμελητής ΄Β και μια Επικουρικός της οποίας η σύμβαση λήγει στο τέλος του 2022 και έχει να λαμβάνει πολλές μέρες άδειας. Να σημειωθεί ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αποχωρήσει συνολικά 4 ιατροί (1 Διευθυντής, 1 Επιμελήτρια Ά, ένας Επιμελητής ΄Β και 1 Επικουρικός) ενώ οι θέσεις τους ουδέποτε προκηρήχθηκαν σε καμία προκήρηξη έκτοτε. Αποτέλεσμα είναι από τις 5 οργανικές θέσεις που προβλέπονται αυτή τη στιγμή να είναι μόνο μία καλυμμένη.

Το πρόγραμμα εφημεριών της κλινικής για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο καλύφτηκε με τη συνδρομή μιας ιδιώτη Παιδιάτρου με 4 εφημερίες και τη μετακίνηση μιας Διευθύντριας από το ΚΥ Σερβίων για 4 εφημερίες και τεσσάρων συναδέλφων από το ΓΝ Νάουσας για 1 εφημερία έκαστος. Τον Οκτώβριο του 2022 η ιδιώτης Παιδίατρος αποχώρησε από το πρόγραμμα εφημεριών και αναμένεται το Νοέμβριο του 2022 να αποχωρήσει και η Διευθύντρια που μετακινήθηκε λόγω συνταξιοδότησης. Συνεπώς, οι εναπομείναντες ιατροί που συμμετέχουν στις εφημερίες είναι αυτονόητο ότι δεν επαρκούν ώστε η Παιδιατρική Κλινική να εφημερεύει όλο το μήνα. Ήδη για τον Οκτώβριο έχει κατατεθεί πρόγραμμα με 6 κενές ημέρες (από τις 26 ως τις 31) και με την συνταξιοδότηση της μετακινούμενης Διευθύντριας προβλέπεται ο Νοέμβριος να έχει ακόμη περισσότερες μέρες οι οποίες αδυνατούν να καλυφτούν. Να σημειωθεί ότι οι εναπομείναντες ιατροί εφημερεύουν με αυταπάρνηση και στηρίζουν την Παιδιατρική με υπερβάλλουσες εφημερίες (10-11 μηνιαίως) εδώ και ένα χρόνο χωρίς να μπορούν να λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες (ακόμα και την περίοδο του καλοκαιριού) και χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση σε περίπτωση ασθενείας ενός εκ των δύο (όπως απέδειξε η πρόφατη αναρρωτική άδεια του ενός λόγω COVID) .

Με βάση τα παραπάνω, ζητώ τις άμεσες ενέργειές σας

l  για προσθήκη ιατρικού προσωπικού ώστε να εξασφαλιστεί η καθημερινή εφημέρευση και γενικότερα η ομαλή λειτουργία της Παιδιατρικής (τοκετοί, εξωτερικά ιατρεία, επείγοντα περιστατικά, διακομιδές κλπ)

l  Για άμεση προκήρηξη όσο περισσότερων κενών οργανικών θέσεων και κατ’ελάχιστον 2

 

Αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει, η Παιδιατρική από τα τέλη Οκτωβρίου θα αδυνατεί να καταθέτει καθημερινό πρόγραμμα εφημέρευσης και αυτό θα έχει άμεσο και αυτονόητο αντίκτυπο στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στον Παιδιατρικό πληθυσμό του νομού Κοζάνης με συνέπεια ακόμη και τον κίνδυνο σοβαρότατων συμβάντων απειλητικών για την ζωή των παιδιών του νομού.

Με εκτίμηση

 

Χασάπης Μιχαήλ

Επιμελητής ΄Β Παιδιατρικής

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Παιδιατρικού Τμήματος ΓΝ Κοζάνης

 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια