Η πορεία των έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Κοζάνης
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2022 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Π.Ε. Κοζάνης, έπειτα από πρόσκληση του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη και της αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κατερίνας Δαδαμόγια, με θέμα την πορεία και εξέλιξη των έργων του τεχνικού προγράμματος της Π.Ε. Κοζάνης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Εγγείων Βελτιώσεων της Π.Ε. Κοζάνης, ο Γενικός Δ/ντης Οργάνωσης και Ανάπτυξης καθώς και εκπρόσωποι της ΑΝΚΟ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν αναλυτικά τα στάδια εξέλιξης όλων των έργων ανά κατηγορία του τεχνικού προγράμματος, επικαιροποιήθηκαν τα χρονοδιαγράμματά τους και δρομολογήθηκαν ενέργειες για την μετέπειτα πορεία τους.

Παρακάτω ακολουθεί συνοπτικός πίνακας των κατηγοριών των έργων, του πλήθους και του προϋπολογισμού αυτών.ΠΛΗΘΟΣ

Π/Υ (€)

Α - ΜΕΛΕΤΕΣ

Α1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

37

-

Α2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗ- ΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

18

8.100.337

Α3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ

14

1.175.114

 

 

 

Β - ΕΡΓΑ

Β1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ

30

32.158.521

Β2. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11

17.011.000

Β3. ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

37

58.397.855

ΣΥΝΟΛΟ:

147

116.842.827


ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑ-ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ


10

568.502

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΘΗΚΑΝ

14

4.296.957


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια