Μιχάλης Παπαδόπουλος: Τα δεδομένα υψηλής ποιότητας αποτελούν αναγκαίο εργαλείο για την υλοποίηση των πολιτικών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 


 

Τη σημασία της παραγωγής δεδομένων υψηλής ποιότητας από επιστημονικούς φορείς στους τομείς των Επιβατικών και Εμπορευματικών Μεταφορών, επεσήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, στο συνέδριο της ερευνητικής υποδομής EN.I.R.I.S.S.T, που πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, στο ίδρυμα Ευγενίδου. 

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η Υποδομή EN.I.R.I.S.S.T. αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ερευνητικές κοιτίδες στη χώρα μας, καθώς παράγει εξαιρετικά χρήσιμα δεδομένα για ορισμένους από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, τις Μεταφορές, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, αλλά και τη Ναυτιλία.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών σημείωσε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεργάζεται με την EN.I.R.I.S.S.T., μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει συναφθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές και αφορά στην παροχή δεδομένων για επεξεργασία, με έμφαση στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και στην Οδική Ασφάλεια.

«Πρόκειται για δύο θεμελιώδεις πυλώνες της πολιτικής που υλοποιεί το Υπουργείο μας και αυτό προϋποθέτει δεδομένα υψηλής αξιοπιστίας, από τα οποία κρίνεται, εν πολλοίς και η επιτυχία των δράσεων που αναλαμβάνουμε.  

Ενδεικτικά, στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια, όπου έχω την τιμή να προεδρεύω ως Υφυπουργός Μεταφορών, ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η αποτύπωση των συνθηκών, της συχνότητας και των αιτιών των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και η ταυτότητα των θυμάτων.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουμε τις στοχευμένες δράσεις που απαιτούνται ώστε να περιορίσουμε τα δυσάρεστα συμβάντα στους δρόμους. Έτσι, στο  Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια 2021 – 2030, που καταρτίζουμε σε συνεργασία με το ΕΜΠ, προβλέπεται η σύσταση Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας, το οποίο σε ετήσια βάση θα παράσχει αυτά τα στοιχεία.

Αντίστοιχα, στην αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή για την Εφοδιαστική, όπου συμμετέχω ως Αντιπρόεδρος, έχουμε θέσει την πρόσληψη υψηλής ποιότητας δεδομένων ως προτεραιότητα για την περαιτέρω αναβάθμιση του κλάδου των Εμπορευματικών Μεταφορών και των Logistics.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού αναπτύσσεται η Πλατφόρμα του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Μεταφορών & Logistics, με σκοπό την ανάπτυξη δεικτών αποδοτικότητας του ελληνικού διαδρόμου μεταφοράς και των logistics. Τα πορίσματα αυτών των αναλύσεων θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις του κλάδου πολύτιμες πληροφορίες για να περιορίσουν τα διοικητικά κόστη». 

 

Ο Υφυπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε στη συνεργασία με την EN.I.R.I.S.S.T.,  στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, που αποτελεί τον χάρτη των μεταφορικών υπηρεσιών της χώρας και αφορά στην επεξεργασία δεδομένων, σε όλο το φάσμα των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και των υποδομών.

«Οι πλατφόρμες που έχει αναπτύξει η EN.I.R.I.S.S.T. αποτελούν μια τρανή απόδειξη της αξίας που έχουν οι συνέργειες της Πολιτείας με επιστημονικούς οργανισμούς, προκειμένου να αντλούνται ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα σε κάθε πεδίο ενδιαφέροντος.

Με αυτές τις συνέργειες, η κεντρική διοίκηση αποκτά περισσότερα εργαλεία για να εφαρμόσει αποτελεσματικές πολιτικές και οι ερευνητικοί φορείς εξελίσσουν διαρκώς την τεχνογνωσία τους.

Άλλωστε είναι σταθερή θέση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να στηρίζει την επιστημονική δραστηριότητα, καθώς η πίστη στους Έλληνες ερευνητές αποτελεί για εμάς ζήτημα πολιτικής συνέπειας», κατέληξε ο Υφυπουργός Μεταφορών.

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια