Δήμος Εορδαίας: Στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας η Κατασκευή Μνημείων για την Μικρασιατική καταστροφή, τη Γενοκτονία των Ποντίων και το ολοκαύτωμα των Πύργων

 


Την υποβολή πρότασης για την ένταξη στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) του Τέλους Ανάπτυξης της ΠΕ Κοζάνης, του καλλιτεχνικού έργου με τίτλο: «Κατασκευή Μνημείων για την Μικρασιατική καταστροφή τη Γενοκτονία των Ποντίων και το ολοκαύτωμα των Πύργων στο Δήμο Εορδαίας», αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας. Παράλληλα εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά για την υποβολή Τεχνικού Δελτίου και κάθε άλλου σχετικού απαραίτητου εγγράφου.


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 98.550,00 ευρώ.

Το έργο επιμερίζεται σε τρία υποέργα ως εξής :
α) Υποέργο 1ο με τίτλο: « Κατασκευή Μνημείου για την Μικρασιατική καταστροφή», προϋπολογισμού 39.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και
β) Υποέργο 2ο με τίτλο: « Κατασκευή Μνημείου για τη Γενοκτονία των Ποντίων», προϋπολογισμού 34.550,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24 %
γ) Υποέργο 3ο με τίτλο: «Κατασκευή Μνημείου για ολοκαύτωμα των Πύργων», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.


Σημειώνεται ότι το Υποέργο 1ο με τίτλο «Κατασκευή Μνημείου για την Μικρασιατική καταστροφή» θα κατασκευαστεί από χαλκό σε χυτήριο στην Αθήνα και το καλλιτεχνικό έργο
θα τοποθετηθεί στο χώρο απέναντι από το Σύλλογο των Μικρασιατών.

Το 2ο Υποέργο για τη Γενοκτονία των Ποντίων θα είναι δυο όψεων. Και αυτό το καλλιτεχνικό έργο θα κατασκευαστεί χάλκινο σε χυτήριο στην Αθήνα και θα τοποθετηθεί προς την βόρεια είσοδο της πόλης της Πτολεμαΐδας.

Το 3ο Υποέργο αφορά την κατασκευή μνημείου επίσης από χαλκό, σ' έναν από τους χώρους εκτέλεσης των θυμάτων των Πύργων (στα ερείπια του αχυρώνα όπου κάηκαν ζωντανά γυναικόπαιδα), κατά το ολοκαύτωμα των Πύργων όπου εκτελέστηκαν συνολικά 331 άνθρωποι.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια