Χάρης Ι. Γκοβεδάρος: “Τρία χρόνια μετά, εκτός από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Κοζάνης, αγνοείται και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Κοζάνης”

 


Ας θυμηθούμε όμως συντόμως, τι αποτελεί ένα ΣΒΑΚ:

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) επικεντρώνεται στον άνθρωπο και όχι στο αυτοκίνητο.Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του και στην εύκολη προσβασιμότητα-κινητικότητα λαμβάνοντας υπόψη την υγεία, το περιβάλλον, την αγορά.

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) δεν υφίσταται δίχως:

-Δέσμευση κοινόχρηστων χώρων μέσω πεζοδρομήσεων.

-Μετατροπή αρτηριών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας και ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ τους.

-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων (π.χ. πλατείες, πάρκα) μέσω πεζοδρόμων με το Ιστορικό Κέντρο μιας πόλης και τα σημαντικά δημοτικά κι δημόσια κτίρια και τοποθεσίες (π.χ.μουσεία. βιβλιοθήκες, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκκλησίες, υπηρεσίες).

Οτιδήποτε διαφορετικό, που επικεντρώνεται μόνο στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και στάθμευσης και όχι στον άνθρωπο και στη βελτίωση της προσβασιμότητας και κινητικότητάς του, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης ή μελέτη συγκοινωνιακού σχεδιασμού κλπ, πάντως όχι ως ΣΒΑΚ.

Ας ελπίσουμε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στη διεξοδική μελέτη και έστω και αργά θα αποκτήσει η Κοζάνη ένα αυθεντικό ΣΒΑΚ με έμφαση στις ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και δε θα γίνει προσπάθεια "βάφτισης" ως ΣΒΑΚ, τυχόν αποσπασματικές αστικές αναπλάσεις παλαιάς “κοπής” με αβέβαιη ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης...

Χάρης Ι. Γκοβεδάρος πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια