Τα ονόματα των μόνιμων εκπαιδευτικών της Α Βαθμιας εκπαίδευσης που έρχονται...στην ΠΕ Κοζάνης


Τα ονόματα των μόνιμων διορισμών στη Δ/νση Π.Ε. Κοζάνης.ΓΚΙΟΥΡΑΜΑΡΙΑΒΟΓΔΟΣΠΕ60.ΕΑΕ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕ60.ΕΑΕ
ΣΑΜΑΝΔΗΙΩΑΝΝΑΧΡΗΣΤΟΣΠΕ60.ΕΑΕ
ΤΣΙΛΙΠΗΡΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΠΕ60.ΕΑΕ
ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΟΥΜΕΛΠΟΜΕΝΗΕΥΤΥΧΙΟΣΠΕ61
ΒΗΤΑΓΚΟΛΦΩΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΕ60.ΕΑΕ
ΜΠΟΥΡΑΙΩΑΝΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ05
ΙΣΠΟΓΛΙΔΟΥΠΟΛΥΞΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣΠΕ06
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕ08
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΥΖΩΗΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕ60
ΜΑΝΤΖΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΘΕΟΔΟΣΙΟΣΠΕ60
ΨΥΧΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ60
ΖΙΑΕΙΡΗΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ60
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΑΝΔΡΕΑΣΠΕ60
ΜΠΑΝΑΤΑΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΕ60
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΠΕ60
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΔΗΜΗΤΡΑΣΤΕΦΑΝΟΣΠΕ60
ΚΤΕΝΑΕΥΘΑΛΙΑΙΩΑΝΝΗΣΠΕ60
ΚΙΑΝΑΝΙΚΟΛΕΤΤΑΑΛΕΞΙΟΣΠΕ60
ΤΣΑΟΥΣΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΠΕ60
ΑΝΤΩΝΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ60
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΩΝΣΤΠΕ60
ΠΡΑΣΣΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ60
ΔΟΥΛΜΕΕΥΑΝΘΙΑΡΙΖΟΣΠΕ60
ΠΑΤΜΑΝΙΔΟΥΑΝΘΟΥΛΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΕ60
ΔΑΜΤΣΙΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ60
ΠΕΤΡΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΙΩΑΝΝΗΣΠΕ60
ΜΗΛΩΣΗΦΑΝΟΥΛΑΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ70
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΑΓΓΕΛΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ70
ΡΟΜΠΗΜΕΛΠΟΜΕΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ70
ΜΙΧΟΥΒΙΚΤΩΡΙΑΞΕΝΟΦΩΝΠΕ70
ΒΑΪΡΑΜΗΜΑΡΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕ70
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΔΗΜΗΤΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ70
ΓΚΟΥΚΟΥΜΑΤΗΜΑΡΙΑΝΘΗΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ70
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΣΤΕΡΓΙΑΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ70
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣΤΥΛΙΑΝΗΧΡΗΣΤΟΣΠΕ70
ΤΖΩΡΤΖΗΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ70
ΣΑΡΡΗΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ70
ΜΠΟΥΤΛΑΓΕΩΡΓΙΑΣΩΤΗΡΙΟΣΠΕ70
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ70
ΒΑΡΝΑΑΝΝΑ ΒΑΛΕΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ70
ΓΟΥΔΩΝΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑΧΡΗΣΤΟΣΠΕ70
ΒΡΕΚΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ79.01
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣΠΕ79.01
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ86

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια