Είδαν το φως το αληθινό...

 


Συμφωνία με τη ΔΕΗ ΑΕ για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος αναφορικά με την ηλεκτροδότηση του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κοζάνης ενημερώνει πως επήλθε οριστική και επωφελής συμφωνία με τη ΔΕΗ ΑΕ για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος αναφορικά με την ηλεκτροδότηση του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Με την πράξη αυτή αίρεται το μεγαλύτερο πρόβλημα αναφορικά με την επανάχρηση και επαναλειτουργία του χώρου, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασης για τη μελλοντική του χρήση. Η διοίκηση του Επιμελητηρίου θα ενημερώσει σχετικά για κάθε περαιτέρω ενέργεια παραμένοντας πιστή στο χρονοδιάγραμμα που έχει υιοθετήσει.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια