ΔΟΥ Κοζάνης: Από 21/01/2022 οι φορολογούμενοι μπορούν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους με τη Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ με τους ακόλουθους τρόπους:

 Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ


Mέσω της διαδικτυακής πύλης, πληκτρολογώντας «myaade.gr». Στη συνέχεια ο φορολογούμενος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS:


Επιλέγει από το menu«ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ» και υποβάλλει το αίτημα ακολουθώντας τις οδηγίες

Η απάντηση στο αίτημα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e mail από το οποίο υποβλήθηκε το αίτημα ή θα αναρτηθεί στο e- κοινοποίηση .


Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους δεν ήταν δυνατόν να υποβληθεί το αίτημα μέσω της διαδικτυακής πύλης («myaade.gr» , «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ»), ο φορολογούμενος μπορεί να το υποβάλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση «doy.kozanis@aade.gr» με συνημμένα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Η απάντηση στο αίτημα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e mail από το οποίο υποβλήθηκε το αίτημα ή θα αναρτηθεί στο e- κοινοποίηση.Β. ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Ο φορολογούμενος μπορεί να αποστείλει στην ταχυδρομική διεύθυνση Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 16 50100 ΚΟΖΑΝΗ το αίτημα με συνημμένα τα δικαιολογητικά .Γ. ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ –ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΜΕΣΩ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ


Κατόπιν ραντεβού, το οποίο ο φορολογούμενος προγραμματίζει σύμφωνα με τις ανάγκες του μέσω της διαδικτυακής πύλης, πληκτρολογώντας «myaade.gr» . Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS:


Επιλέγει από το menu «ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΟΥ» και προγραμματίζει, ακολουθώντας τις οδηγίες , το ραντεβού που επιθυμεί.

Με τον επιτυχή προγραμματισμό του, το ραντεβού επιβεβαιώνεται με SMS στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που δηλώθηκε.


Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους δεν ήταν δυνατόν να προγραμματιστεί το ραντεβού μέσω της διαδικτυακής πύλης («myaade.gr» , «ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΟΥ»), ο φορολογούμενος μπορεί να δηλώσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση «doy.kozanis@aade.gr» την ημερομηνία , την ώρα ,το τμήμα (Εισόδημα, Μητρώο, ΦΠΑ κτλ) που επιθυμεί να προγραμματίσει το ραντεβού του και οπωσδήποτε το κινητό του τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμό του (και του εκπροσώπου του αν δεν έρθει ο ίδιος).

Με τον επιτυχή προγραμματισμό του, το ραντεβού επιβεβαιώνεται με SMS στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που δηλώθηκε.Η είσοδος των πολιτών στην υπηρεσία χωρίς ραντεβού θα γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο Προϊστάμενο.Τέλος, για γενικές πληροφορίες μπορεί να καλεί στην τηλεφωνική γραμμή 2461 3 54403Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια