Προγράμματα desur
Ρεπορτάζ: Τέγος Θανάσης 

Στα πλαίσια της συνάντησης των εταίρων του προγράμματος DESUR στην Κοζάνη, στις 3 με 5 Απριλίου 2013, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Απασχόλησης Γιώργος Σβώλης, πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου χτες Τετάρτη 3 Απριλίου στην Αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή ΖΕΠ.

Το πρόγραμμα DESUR προωθεί την Εταιρική Υπευθυνότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας με στόχο να αναδείξει τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη από επιχειρήσεις της περιοχής και εξετάζει τις δυσκολίες που έχουν οι ΜΜΕ κατά την προσπάθεια να ενσωματώσουν την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη στο επιχειρηματικό τους μοντέλο
Μιλώντας για το πρόγραμμα ο κ. Σβώλης τόνισε πως:  «Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών, προκειμένου να προωθηθεί η υπεύθυνη καινοτομία των ΜΜΕ μέσω της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ όλων των εταίρων που συμμετέχουν σ΄ αυτό.
Στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή της κρίσης, γίνεται περισσότερο αναγκαίο ή στροφή των εταιριών προς την ποιότητα και τον σεβασμό του περιβάλλοντος ακολουθώντας διεθνή πρότυπα ποιότητας και πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και τυποποίησης ώστε να ανοίξει ο δρόμος  για τις εξαγωγές τους σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο».                        
Οι ΜΜΕ συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους και την αναγκαία ευαισθητοποίηση για τη θέσπιση βιώσιμων πρακτικών όπως: σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον, άρση των εμποδίων και των ανισοτήτων, τη δια βίου μάθηση, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αποτελεσματική χρήση των πόρων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους εργαζομένους, κ.λπ. 
Τα στελέχη και το προσωπικό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν θα εκπαιδευθούν σε ορθές πρακτικές που σχετίζονται με τις πολιτικές και τα εργαλεία που μπορούν να μεταφερθούν για τις δικές τους περιοχές, όπως η καινοτομία στις δημόσιες συμβάσεις, οι φορολογικές ελαφρύνσεις ή η δημόσια αναγνώριση μέσω σήματος πιστοποίησης ή τρόπους επιβράβευσης. Στη συνάντηση θα μετέχουν εκπρόσωποι από τις 6 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαζί με την Ελλάδα (Ιταλία, Σλοβενία, Λιθουανία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ουγγαρία). Σκοπός της συνάντησης είναι η ξενάγηση σε 7 επιλεγμένες επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας που τηρούν τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δείχνουν ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον και τους εργαζομένους, υλοποιούν κοινωνικές δράσεις και ακολουθούν καλές πρακτικές.
Οι ΜΜΕ συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους και την αναγκαία ευαισθητοποίηση για τη θέσπιση βιώσιμων πρακτικών όπως: σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον, άρση των εμποδίων και των ανισοτήτων, τη δια βίου μάθηση, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αποτελεσματική χρήση των πόρων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους εργαζομένους, κ.λπ. 
Τα στελέχη και το προσωπικό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν θα εκπαιδευθούν σε ορθές πρακτικές που σχετίζονται με τις πολιτικές και τα εργαλεία που μπορούν να μεταφερθούν για τις δικές τους περιοχές, όπως η καινοτομία στις δημόσιες συμβάσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις ή δημόσια αναγνώριση μέσω σήματος πιστοποίησης ή τρόπους επιβράβευσης. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο προϊστάμενος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης κ. Βασίλης Κωτούλας.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια