Θεμελίωση του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αυτισμό στον Άργιλο
Η θεμελίωση της δομής στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και συνοδές ψυχικές διαταραχές (αυτισμό) – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας – Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στον Άργιλο, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Απριλίου.
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία του δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή, του αντιδημάρχου Κοζάνης Βαγγέλη Καραπάτσιου, της προέδρου του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων παιδιών με αυτισμό Ελένης Παφύλη, καθώς και μελλών του συλλόγου, αλλά και κατοίκων της τοπικής κοινότητας.
Αξίζει να σημειωθεί πως το υπό κατασκευή Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με νοητική στέρηση και συνοδές ψυχικές διαταραχές αποτελεί το μοναδικό, μέχρι σήμερα, έργο κοινωνικής πρόνοιας που απευθύνεται σε άτομα με αυτισμό, το οποίο έχει εντάξει Δήμος της χώρας στο ΕΣΠΑ.
Το συγκεκριμένο έργο, την είναι συνολικού προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτών (3.408.766,54 €) και είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια