Κοντά στους φοιτητες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.), στα πλαίσια  κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων αναφορικά με τις δυσμενείς προβλέψεις του σχεδίου «Αθηνά» για τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στηρίζει τις προσπάθειες όλων των φορέων, κατά της επιχειρούμενης ακύρωσης ενός βασικού  πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής, όπως είναι η Ανώτατη Παιδεία. Αποτελεί ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας για την Περιφέρειά μας, η ύπαρξη δομών Ανώτατης Παιδείας, με το σύνολο των απαραίτητων εκπαιδευτικών βαθμίδων επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, για να συμβάλλουν σε μια βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Μιας Περιφέρειας, που παρουσιάζει διαπιστωμένη αναπτυξιακή υστέρηση, αυξημένους δείκτες ανεργίας, περιβαλλοντική υποβάθμιση και έλλειμμα εναλλακτικής προοπτικής. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει ο Δήμος Κοζάνης, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 και ώρα 12.00 στην κεντρική πλατεία Κοζάνης.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια