Δράσεις υποστήριξης της τρίτης ηλικίας
ΑΡΣΙΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΑΡΣΙΣ-Κοζάνης ανακοινώνει με χαρά την έναρξη μιας νέας δράσης που αφορά στην υποστήριξη των ατόμων που ανήκουν στην τρίτη ηλικία.
Σκοπός της δράσης είναι να καλύψει τις βασικές ανάγκες και να βελτιώσει  την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας.
 
Ιδέα της δράσης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν και στην πόλη μας, τα περιστατικά ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιοπορισμού, μοναξιάς, απόρριψης από την οικογένεια, μη ικανοποιητικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, αδυναμίας συμμετοχής σε πολιτιστικά δρώμενα και ανάπτυξης παθήσεων όπως κατάθλιψη. Ο συνδυασμός των παραπάνω όπως παρουσιάζεται στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης, δημιούργησε την ανάγκη οργάνωσης μιας νέας παρέμβασης με επίκεντρο τους ηλικιωμένους και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Στόχος της δράσης είναι η οργάνωση ενός δικτύου υπηρεσιών που θα δρα υποστηρικτικά σε άτομα της τρίτης ηλικίας σε πολλά επίπεδα και έπειτα από εξατομικευμένη καταγραφή των αναγκών τους.
Άξονες της δράσης είναι τρεις:
α) επίλυση πρακτικών ζητημάτων (εξυπηρέτηση σε καθιερωμένες ή έκτακτες ανάγκες, αντιμετώπιση θεμάτων βιοπορισμού, δυνατότητα μεταφοράς τους όταν προκύπτει ανάγκη, προτάσεις για την πρακτική οργάνωση του σπιτιού κ.α.),
β) προτάσεις εξοικονόμησης χρημάτων και διαχείρισης υποθέσεων (ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις δυνατότητές τους, διασύνδεση με φορείς κοινωνικής πρόνοιας, συμβουλευτική για το ασφαλιστικό, το σύστημα υγείας, τις γραφειοκρατικές τους υποθέσεις, διεκδίκηση εκπτώσεων από εταιρίες ή άλλες υπηρεσίες κ.α) και
γ) ψυχολογική υποστήριξη και κοινωνική ενδυνάμωση (αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας, χτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης, αναζήτηση ενδείξεων κατάθλιψης και αντιμετώπισή της, διοργάνωση δραστηριοτήτων, εργαστηρίων και ομάδων συζήτησης, συντροφιά, υγιής επικοινωνία, κ.α.).

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια