Στηρίζει ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Το 5ο Περιφερειακό τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδα σε συνεδρίαση αποφάσισε πως συμφωνεί και στηρίζει τις προτάσεις των Διοικήσεων των δύο Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, που αφορούν το Σχέδιο «Αθηνά».
«Ως επιστημονικός φορέας της περιοχής υποστηρίζουμε την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των παραπάνω Ιδρυμάτων ώστε να μετατραπούν σε ισχυρό πυλώνα επιστημονικής γνώσης και ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου «Αθηνά» θα έχει ως αποτέλεσμα τον παραπέρα οικονομικό, κοινωνικό και πνευματικό μαρασμό της περιοχής. Στηρίζει τη συστράτευση  όλων των θεσμικών φορέων της περιοχής , όλου του ανθρώπινου δυναμικού της, σε ένα κοινό σχεδιασμό, για την ισχυροποίηση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επισημαίνει την αναγκαιότητα επανεξέτασης του σχεδίου, με ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της συντεταγμένης Πολιτείας», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια