Πρόγραμμα «Γίνε παραγωγός»




 Παρατάθηκε έως την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Γίνε παραγωγός» των ενδιαφερόμενων ανέργων που ανήκουν σε κάποια από τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ).

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν στην επιλογή, κατάλληλη προετοιμασία, κατάρτιση, επιμόρφωση, συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση, ολοκληρωμένη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 80 ανέργων των Καλλικρατικών Δήμων Λαρισαίων και Κιλελέρ που ανήκουν σε κάποια από τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Μέσω της υλοποίησης του προγράμματος, επιδιώκεται η επαγγελματική δραστηριοποίησή τους στην παραγωγή και προώθηση επιλεγμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων και αρωματικών φυτών εφαρμόζοντας ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών.
 Για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και για κάθε πληροφορία σχετική με το πρόγραμμα Γίνε παραγωγός, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, έναντι σταθμού ΟΣΕ, Λάρισα, αρμόδιος επικοινωνίας Λευτέρης Μόσχης, τηλ. 2410 554024 (εσωτ. 403), στους παραπάνω φορείς που αποτελούν μέλη της Α.Σ. ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του έργου www.gineparagogos.gr από όπου και μπορούν να προμηθευτούν και το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατά προτεραιότητα οι παρακάτω κοινωνικές ομάδες:
Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
 Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες.
 Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια.

Το σημερινό όριο φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 6.591€ ανά άτομο και σε 13.842€ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια