Παράταση του μέτρου αναστολής συμβάσεων εργασίας στον κλάδο της γουνοποιίας έως 31 Δεκεμβρίου 2022

 


Παρατείνεται έως 31/12/2022 η αναστολή των συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της
Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία,
που υλοποιήθηκε για το χρονικό διάστημα από Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο.


Το μέτρο παρατείνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην υπ. αριθμ. υπό στοιχεία 67806/19.7.2022 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 3796).

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο από 3/10/2022 για υποβολή δηλώσεων
αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Οκτώβριο 2022 από τις
ανωτέρω επιχειρήσεις.

Ειδικά για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή
κατά το χρονικό διάστημα από 1/10/2022 έως και 10/10/2022, οι υπεύθυνες
δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά το αργότερο έως και
την 10η Οκτωβρίου 2022.

Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από
11/10/2022 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια