Το ευρωπαϊκό έργο καινοτομίας NIVA ολοκληρώνεταιΟ ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Ελληνικός Οργανισμός Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων στη Γεωργία, σε συνεργασία με τους 9 μεγαλύτερους Οργανισμούς Πληρωμών άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με χρηματοδότηση του προγράμματος HORIZON 2020, μέσα σε διάστημα 3 χρόνων, έφτιαξαν και προσφέρουν στους αγρότες της Ελλάδας και όλης της Ευρώπης την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των Αιτήσεων με τεχνικές τηλεπισκόπισης μέσω της διαδικασίας monitoring.
Με το monitoring δίνεται η δυνατότητα με προειδοποίηση να υπάρξει διόρθωση ή συμμόρφωση του περιεχομένου της αίτησης ώστε οι έλεγχοι να παύουν να έχουν μονοσήμαντα τιμωρητικό χαρακτήρα, με την προϋπόθεση βέβαια ανταπόκρισης στην προειδοποίηση. Με την εφαρμογή του monitoring κάθε αγρότης μέσω του κινητού του τηλεφώνου θα ενημερώνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα έχει η Αίτησή του ώστε να το διορθώνει και να αποφεύγει τις ποινές και την μειωμένη καταβολή ενισχύσεων ή και τον αποκλεισμό από αυτές.
Από φέτος ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του έργου NIVA θέτει σε δοκιμαστική λειτουργία το monitoring για τους αγρότες τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και από το 2023 θα προσφέρει αυτή την υπηρεσία σε όλους τους Έλληνες αγρότες.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια