Εγγραφές στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ Βοηθός Νοσηλευτικής του Γενικού Νοσοκομείου Κoζάνης του εκπαιδευτικού έτους 2022-2023.

 

 


Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο», θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2022-2023.Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τις 01-09-2022 έως και 15-09-2022

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΧΟΥΝ:

α) στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης:

4 Οι απόφοιτοι των ΓΕ.Λ, οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

4 Οι απόφοιτοι των Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις , με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίουβ) στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης:

4 οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ ανάλογης ειδικότητας

4 οι κάτοχοι Β.Ε.Κ. των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας συναφών ειδικοτήτων των Δ.Ι.Ε.Κ. (ως κατάταξη) με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθείΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ)
2. Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο(πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Πιστοποιητικό γέννησης
6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
8. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)

9. Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται

στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ (απέναντι από το Νοσοκομείο), καθημερινά από τις 1 Σεπτεμβρίου 2022 από τις 09:00π.μ.-13:00μ.μ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2461352813 και 246135634.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια