Stop....στις πλημμύρες στην Κοζάνη. Παρεμβάσεις σε Μακρυγιάννη και οδο Αιανής
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.


Μια σειρά σημαντικών έργων για την αντιπλημμυρική προστασία

της Κοζάνης


Μια από τις βασικές υπηρεσίες και προτεραιότητες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης αφορούν και την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Κοζάνης, κάτι που διασφαλίζεται με την καθημερινή μέριμνα του αρμόδιου τμήματος της, αλλά και με την μελέτη, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την κατασκευή έργων προκειμένου να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν καλύτερα οι σύγχρονες ανάγκες του.

Έτσι, από τα μέσα του 2000 υλοποίησε μια σειρά σημαντικών έργων που ο συνολικός τους προϋπολογισμός φτάνει στα 7,4 εκατομμύρια ευρώ, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό και εθνικό πόρο, αλλά και δικούς της πόρους.

Έργα που αφορούσαν την κατασκευή νέων αγωγών αποχέτευσης, δικτύων ακαθάρτων, ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής.

Έργα που αντικατέστησαν, εκσυγχρόνισαν και βελτίωσαν υπάρχοντα δίκτυα για την όσο το δυνατόν καλύτερη θωράκιση της πόλης και στον τομέα αυτό.

Ένα έργο που κατασκευάζεται τώρα είναι η «Βελτιστοποίηση δικτύων αποχέτευσης στον Δήμο Κοζάνης 2020- 2021», προϋπολογισμού 225.117 €, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους της Δ.Ε.Υ.ΑΚ. και αφορά την κατασκευή νέων αγωγών ομβρίων, μαζί με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής, συνολικού μήκους 700 μέτρων, στην περιοχή όπου βρίσκονται το ΕΠΑΛ και το 4Ο ΓΕΛ Κοζάνης.

Ένα άλλο έργο που πρόσφατα ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε αφορά την «ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ του ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ της ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ της ΠΟΛΗΣ της ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 1.980.000 €. Χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ».

Αντικείμενο του έργου αυτού ήταν η κατασκευή δικτύου ομβρίων στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης της Κοζάνης έως τον τελικό αποδέκτη που θα διοχετεύει τα όμβρια ύδατα προς το υπάρχον ρέμα στην περιοχή των παλαιών σφαγείων και από εκεί στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία χωριστικού δικτύου αποχέτευσης, την αποσυμφόρηση των υφιστάμενων δικτύων ακαθάρτων, την ομαλή λειτουργία τους με αποφυγή κινδύνων εμφράξεων και την μείωση του εισερχόμενου όγκου λυμάτων προς επεξεργασία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κοζάνης (Ε.Ε.Λ.- Βιολογικός Καθαρισμός).

Το νέο έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της Ν.Δ. πλευράς της Κοζάνης.

Το νέο και μεγαλύτερο έργο που θα ακολουθήσει είναι αυτό για την «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ της ΠΟΛΗΣ της ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 10.853.225,80 €, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ -ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την υλοποίηση του το έργο θα συμβάλει στην αντιπλημμυρική προστασία σε ένα μεγάλο μέρος της πόλης της Κοζάνης αυξάνοντας την ασφάλεια από φυσικές καταστροφές λόγω νεροποντής και θα αποσυμφορήσει την Ε.Ε.Λ. Κοζάνης από όμβρια ύδατα που σήμερα καταλήγουν εκεί μέσω του παντοπροϊκού δικτύου της πόλης.

Χωρίζεται σε δύο φάσεις, Α΄ και Β΄ Φάση, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες:

Α' ΦΑΣΗ:


Κατασκευή νέου κεντρικού αποχετευτικού οχετού διοχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αποσυμφόρηση του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού. Θα ξεκινά από την συμβολή των μεγάλων αποχετευτικών αγωγών της πόλης που βρίσκονται επί της οδού Μακρυγιάννη, θα τροφοδοτείται από τα υπερχειλίζοντα όμβρια του παντορροϊκού δικτύου της πόλης και θα καταλήγει στο έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Κοζάνης, το οποίο απομακρύνει τα όμβρια ύδατα που συλλέγονται περιμετρικά της πόλης προς το παρακείμενο ρέμα «Φτελιάς» (Καρυδίτσας).


Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού δικτύου απομάκρυνσης των ομβρίων της νοτιοδυτικής περιοχής της πόλης, από τις οδούς Παπανδρέου και Αιανής. Ο αγωγός θα καταλήγει στον νέο κεντρικό αγωγού απομάκρυνσης των οµβρίων, από διαφορετική διαδρομή σε περιοχή εκτός πόλης.


Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου αποσυμφόρησης της περιοχής της οδού Βογατσικού. Ο αγωγός θα συλλέγει όµβρια από εσχάρες και θα καταλήγει στον κεντρικό αγωγό οµβρίων της οδού Μακρυγιάννη.


Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για την κατάργηση του αντλιοστασίου ανύψωσης που λειτουργεί σήμερα στην περιοχή των οδών Θ. Σοφούλη και Αιανής.


Παρεμβάσεις εντός της πόλης για την αύξηση του αριθμού των σχαρών ομβρίων υδάτων

Β' ΦΑΣΗ:


Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού οχετού διοχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αποσυμφόρηση του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, ο οποίος θα αποτελεί την συνέχεια του οχετού της Α' φάσης.


Κατασκευή τεχνικού εξόδου του οχετού ομβρίων στο ρέμα – αποδέκτη.


Στις περιοχές διέλευσης με μεγάλη κλίση θα κατασκευαστούν διατάξεις καταστροφής ενέργειας.

Ο καθαρισμός των φρεατίων και ο έλεγχος των αγωγών.

Πέρα από τα έργα που υλοποίησε και πρόκειται να υλοποιήσει η ΔΕΥΑΚ για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιπλημμυρική προστασία της πόλης της Κοζάνης, υπάρχουν και τα έργα που εκτελεί με βάση τον ετήσιο σχεδιασμό και προγραμματισμό της υπηρεσίας αποχέτευσης, που προβλέπει τον συστηματικό και συνεχή καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής, τον έλεγχο και την απόφραξη των αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια