ο Αλέκος και με τη βούλα πρόεδρος...Στην Κοζάνη, τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00μ.μ, στα γραφεία της Ομοσπονδίας ΟΕΒ Κοζάνης, επί της  οδού Δημοκρατίας αρ. 34, συνήλθαν σε συνεδρίαση, έπειτα από πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους συμβούλου, Αλέξανδρου Βουτυρή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες της 15ης Ιουνίου 2022.

Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι : Βουτυρής Αλέξανδρος, Ρηγάκης Λεωνίδας, Τσικριτζής Νικόλαος, Σαββαίδης Αναστάσιος, Γκουργκούτας Ζήσης,  Γεώργιος Λαβαντσιώτης και ο Ηλίας Γρηγοριάδης . 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, τα μέλη προχώρησαν στην συζήτηση του θέματος : «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Γραμματέα», σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 περ. β΄ του καταστατικού του συλλόγου.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση και με φανερή ψηφοφορία για κάθε αξίωμα ξεχωριστά, ψηφίστηκαν ομόφωνα για κάθε αξίωμα οι κάτωθι:
Πρόεδρος:                       Αλέξανδρος Βουτυρής
Αντιπρόεδρος:               Αναστάσιος Σαββαίδης
Γενικός Γραμματέας:     Ηλίας Γρηγοριάδης
Ταμίας:                            Λεωνίδας Ρηγάκης

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια