Κέντρο δια βίου μάθησης Δήμου Κοζάνης: Προγράμματα για ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας


  • ο Δήμος Κοζάνης,
  • το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και
  • το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

συνεχίζοντας επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κοζάνης, ανακοινώνουν την υλοποίηση 2 νέων προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα οποία απευθύνονται σε ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας, σε συνεργασία με τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κοζάνης, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση” (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κοζάνης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

1Άθληση στην Τρίτη Ηλικία25
2Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία25

Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της δια ζώσης παρακολούθησης.

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

 

Το έντυπο της αίτησης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Για υποβολή αιτήσεων, η οποία για την αποφυγή συνωστισμού, γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2461028120, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 2461029497.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αργυροκάστρου 13

Email: kdvm@cityofkozani.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.             

 Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια