ΕΒΕ Κοζάνης: Από 6 έως 9 Μαΐου εκτός λειτουργίας τα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.

 


Το Επιμελητήριο Κοζάνης ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα πληροφοριακά συστήματα  Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίας μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ) θα είναι εκτός λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 06-05-2022 έως και τη Δευτέρα 09-05-2022 λόγω εκτέλεσης εργασιών μετάβασης των Πληροφοριακών Συστημάτων  στις υποδομές του G-CLOUD.

Συνεπώς, για το διάστημα αυτό δεν θα είναι διαθέσιμη καμία από τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (στα Επιμελητήρια ή στους συμβολαιογράφους) ή μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ),

2. Υποβολή αιτήσεων καταχώρισης πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ,

3. Δημοσίευση πράξεων και στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και

4. Έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου πράξεων και στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια