Άλλα 13,4 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την κτιριακή αναβάθμιση στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο της Κοζάνης

 


Υπογράφηκε στις 26-4-2022 από την Αναπληρωτή Υπουργό κ. Γκάγκα η έγκριση σκοπιμότητας και η μεταβίβαση αρμοδιότητας έγκρισης της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Στατική ενίσχυση κτιρίων παλιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων/Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (λόγω έλλειψης τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας). Το ύψος αυτού ανέρχεται στα 13.400.000,00€.

Το νέο έργο μαζί με την νέα πτέρυγα που εγκρίθηκε και ήδη άρχισε να υλοποιείται θα αλλάξει πλήρως και την εικόνα, η οποία ελάχιστη σχέση θα έχει με το παλαιό Νοσοκομείο μας, αλλά και τη θέση του σε πανελλήνιο επίπεδο.

Στο νέο έργο προβλέπεται η πλήρης κτιριακή αναδιαμόρφωση των παλαιών κτισμάτων του Νοσοκομείου (και όχι απλή ανακαίνιση των υφιστάμενων χώρων του). Οι δε νέες εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν από το σύνολο των οικοδομικών εργασιών, μετά τις κατασκευές ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού και την καθαίρεση εσωτερικής τοιχοποιίας και κατασκευή νέας, θα περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, σε γενικές γραμμές τα κάτωθι:


Στο ισόγειο

  • Σε όλο τον ισόγειο χώρο θα αναπτυχθούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (ραντεβού).


Στο 1ο όροφο

  • Την καρδιολογική κλινική με όλα όσα προβλέπονται για την ανάπτυξή της,

  • Την παιδιατρική κλινική, η οποία θα επεκταθεί και θα συμπεριλαμβάνει και τον ανακατασκευασμένο χώρο του νυν Τεχνητού Νεφρού (αιμοκάθαρση) καθώς και

  • Τις διοικητικές υπηρεσίες στο χώρο της νυν καρδιολογικής κλινικής, οι οποίες θα μετακινηθούν από τον ενοικιαζόμενο χώρο όπου στεγάζονται σήμερα.


Στον 2ο όροφο

  • Την νεοεγκριθείσα Πνευμονολογική κλινική

  • Την αιμοκάθαρση (Τεχνητό Νεφρό) και

  • Το φυσικοθεραπευτήριο .


Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στατικής επάρκειας του κτιρίου και της αναβάθμισής του, θα υπάρχει πρόβλεψη και για έναν επιπλέον 3ο όροφο (για όταν και όποτε χρειαστεί).

Η συμμετοχή μας στο εν λόγω project, στηρίχτηκε στην προκήρυξη της 22ης/9/2021, το δε Νοσοκομείο απέστειλε την πρώτη διευκρινιστική επιστολή στις 7/10/2021. Η τελική απόφαση για τη συμμετοχή στην προκήρυξη πάρθηκε από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου στις 16-12-2021 και είχε τη σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιάμεσων εμπλεκόμενων φορέων. Το project ανήκει στον άξονα προτεραιότητας 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), υπό τον τίτλο «Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α΄θμιας και Β΄θμιας) υγείας / Μελέτες ωρίμανσης έργων υποδομών υγείας».

Το όλο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 (ΕΣΠΑ).

Τα μέλη της Διοίκησης του Νοσοκομείου μας θέλουν να ευχαριστήσουν όλους όσους συμπαραστάθηκαν και αποδέχτηκαν τις προτάσεις τους, οι οποίες παρεμπιπτόντως δεν αφορούν μόνο τα κτιριακά, ξεκινώντας από την ηγεσία της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, η οποία χρηματοδοτεί το έργο, συνεχίζοντας με την ηγεσία της 3ης Υ.ΠΕ. και κυρίως την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τις εγκρίσεις για την κατασκευή του έργου.

Εμείς ταυτόχρονα υποσχόμαστε, ως Διοίκηση, ότι θα συνεχίσουμε να διαθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις για την προστασία του υπέρτατου αγαθού «της υγείας» στην περιοχή μας.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια