Συναντήσεις Αμανατίδη με εκπρόσωπους του ΤΟΕΒ Σερβίων και με εκπροσώπους της Κοινότητας Βατερού

 Τι αναφέρει ο ίδιος ο βουλευτής

Σε συνάντησή μου με εκπρόσωπους του ΤΟΕΒ Σερβίων συζητήσαμε θέματα που αφορούν:

1. Στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που θα επιστραφεί για τη χρήση έτους 2022, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται για κίνηση και χρήση στη γεωργία.

2. Στη νέα πρόσκληση για επενδύσεις σε εγγειοβελτιωτικά έργα.

3. Στην ανάγκη να μην εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά μέσα σε αρδευτικά αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ, πάρα μόνο από τον ίδιο τον ΤΟΕΒ για συμψηφισμό ενέργειας καθώς και

4. Στα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του ΤΟΕΒ.


Την Τετάρτη και ύστερα από αίτημά τους, συναντήθηκα με εκπροσώπους της Κοινότητας Βατερού για το γνωστό θέμα του μεγάλου φωτοβολταΪκού σταθμού που προβλέπεται να

υλοποιηθεί κοντά στο χωριό και βρίσκει αντίθετους τους κατοίκους με την προβλεπόμενη μορφή του. Αναλύσαμε την υφιστάμενη κατάσταση κι αφού συμφωνήσαμε τα επόμενα

βήματα, ανανεώσαμε το ραντεβού μας παρουσία εκπροσώπων κι άλλων ενδιαφερόμενων Κοινοτήτων.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Δημοτικός Σύμβουλος

Δ. Κοζάνης, κάτοικος Βατερού, κ. Ευκολίδης Γιώργος.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια