«Πρώτη Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “HOPE4Schools”»

 


Την Πέμπτη και Παρασκευή 24 και 25 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εταιρική συνάντηση (Kick-off meeting) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (κωδικός προγράμματος: 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401) με τίτλο HOPE4schoolsστην πόλη Timisoara της Ρουμανίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να επιδρούν αποτελεσματικά και να υποστηρίζουν τους μαθητές, το προσωπικό και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής διδασκαλίας, με γνώμονα την υγεία και την ευημερία όλων των εμπλεκόμενων. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται με οργανισμούς από την Πορτογαλία, τη Σερβία, την Τσεχία και δυο από τη Ρουμανία, ο ένας από τους οποίους είναι και ο συντονιστής του προγράμματος.Η πρώτη συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για την ανάπτυξη και εδραίωση των εταιρικών σχέσεων, τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και των βασικών βημάτων καθώς και των ρόλων και αρμοδιοτήτων που θα αναλάβουν οι εταίροι του προγράμματος. Αρχικά ο κάθε εταίρος παρουσίασε τον οργανισμό του και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν το πρόγραμμα, οι στόχοι του, ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και ζητήματα που αφορούν στη διαχείρισή του προγράμματος. Παρουσιάστηκαν επίσης αναλυτικά το πρώτο και δεύτερο αποτέλεσμα του προγράμματος σχετικά με τη μεθοδολογία εισαγωγής της έννοιας της ευημερίας στα σχολεία και το ψηφιακό αποθετήριο πόρων για την προώθηση της ευημερίας και διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων αντίστοιχα. Τέλος, έγινε εκτενής αναφορά σε ζητήματα διάχυσης, ψηφιακής παρουσίασης και αξιολόγησης του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, που εκπροσωπούν όλων των τύπων τις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

  1. Βασιλική Καρακατσάνη, Νηπιαγωγός ΠΕ60, Νηπιαγωγείο Άνω Κώμης Κοζάνης

  2. Ελένη Γκαντρή, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, 13ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

  3. Άννα Καραντζούλη, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Γυμνάσιο Βεύης Φλώρινας

  4. Γιαννούλα Τζώτζη, Εκπαιδευτικός ΠΕ80, 3ο ΓΕΛ Κοζάνης

  5. Μαρία Νένου, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΕΕΕΕΚ Άργους Ορεστικού Καστοριάς

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (από 01-01-2022 έως 01-01-2024) θα δημιουργηθεί οδηγός εφαρμογής μεθοδολογίας για την ευημερία του προσωπικού και των μαθητών των σχολείων, ηλεκτρονικό αποθετήριο πόρων για την ευημερία και διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων και συλλογή από βέλτιστες πρακτικές. Όλα τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι ελεύθερα προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος που θα δημιουργηθεί για τη διάχυση και βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια