Διευθυντές Εκπαίδευσης: Η πρώτη σε μόρια σε όλη την Ελλάδα Βασιλική Βόντσα από την Κοζάνη δεν επελέγη στις "κρίσεις" του 2020 - Έχει ελπίδες τώρα;

 


Το esos κάνοντας μία επεξεργασία των πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης, διαπίστωσε ότι:

Α. Η υποψήφια   Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βασιλική Βόντσα έχει "κατακτήσει" την πρώτη θέση σε αριθμό μορίων σε όλη την Ελλάδα (54 μόρια!) , καθώς και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου έχει θέσει την υποψηφιότητά της.

Β. Ο υποψήφιος Διευθυντής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Σωκράτης Σαβελίδης   βρίσκεται στην τέταρτη θέση πανελλαδικά και στην πρώτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας , όπου έθεσε την υποψηφιότητά του.

Και οι   δύο παραπάνω εκπαιδευτικοί είχαν θέσει , υποψηφιότητα, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του υπουργείου Παιδείας, και στις προ διετίας  "κρίσεις", όπου επελέγησαν οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Στις "κρίσεις" αυτές δεν επελέγη  ούτε  η  Βασιλική Βόντσα, αλλά ούτε και ο Σ. Σαβελίδης, οι οποίοι σήμερα διδάσκουν στο σχολείο τους.  

Οι "κρίσεις" Διευθυντών Εκπάιδευσης στη Βουλή

Μετά την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης 53 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έφεραν το θέμα στη Βουλή  ζητώντας τα πρακτικά επιλογής.

Η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως απαντώντας στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε:

"Για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους συγκρότησης, της διδακτικής και διοικητικής τους εμπειρίας καθώς και η εν γένει συγκρότηση και προσωπικότητά τους και αφετέρου, όσον αφορά το συμβούλιο επιλογής, σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά δημόσιοι λειτουργοί και μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, αυξημένων προσόντων και εμπειρίας, προκειμένου αυτό να αποτελεί κατάλληλο όργανο για τη διαμόρφωση των σχετικών κρίσεων και το οποίο να παρέχει τα απαιτούμενα από το Σύνταγμα εχέγγυα αξιοκρατίας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας των υποψηφίων".

Η Συνέντευξη καταλαμβάνει τα 20 από τα 75 μόρια  

Η Συνέντευξη από τα μέλη των Συμβουλίων Επιλογής τα οποία διορίστηκαν από την υπουργό Παιδείας,  θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην επιλογή των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Τα γενικά κριτήρια επιλογής κατ΄εξαίρεση σε αυτές τις επιλογές  αποτιμώνται με 75 μόρια   κατ’ ανώτατο όριο (σ.σ. το κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ανωτέρω νόμου δεν μοριοδοτείται),  εκ των οποίων μέχρι και  τα   20 οι υποψήφιοι τα  λαμβάνουν στη Συνέντευξη.

Ποια είναι τα προσόντα τα οποία θα κριθούν στη Συνέντευξη

Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται.

Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, αξιοποιείται μελέτη περίπτωσης από τράπεζα θεμάτων, την οποία καλείται να πραγματευτεί ο υποψήφιος.

Υπεύθυνη για την προετοιμασία της τράπεζας θεμάτων είναι η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., η οποία επικουρείται από το Ι.Ε.Π..

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) προετοιμασία του υποψηφίου στη μελέτη περίπτωσης, την οποία επιλέγει τυχαία από ένα σύνολο μελετών περίπτωσης και

β) παρουσίαση από τον ίδιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης και ερωτήσεις των μελών του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Κατά τον χρόνο της προετοιμασίας του υποψηφίου πραγματοποιείται εισήγηση από μέλος του συμβουλίου επιλογής σχετικά με τον φάκελο υποψηφιότητας του υποψηφίου.

Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,

β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες και

γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους: δέκα (10) μονάδες.

Το συμβούλιο επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια