Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας: Δράσεις δεντροφύτευσης στον αύλειο χώρο 20 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των πέντε μεγαλύτερων πόλεων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)- Παράρτημα Πτολεμαΐδας, στο πλαίσιο του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (κρίση), διοργανώνουν δράσεις δεντροφύτευσης στον αύλειο χώρο 20 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των πέντε μεγαλύτερων πόλεων (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα) της Περιφέρειάς μας.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο ευρωπαϊκό έργο LIFE TERRA, το οποίο έχει ως βασικό στόχο τη φύτευση 500 εκατομμυρίων δέντρων σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης μέχρι το 2025, για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος μέσω προγραμμάτων STEM και την εξοικείωσή τους με σύγχρονες εφαρμογές γεωπληροφορικής και γεωσήμανσης. Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν συνολικά 16 φορείς, από 8 χώρες της Ευρώπης. Το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος LIFE στη θεματική ενότητα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (LIFE19 CCM/NL/001200).

Στην υλοποίηση των δράσεων συμβάλλουν και οι υπηρεσίες πρασίνου των Δήμων, ενώ η επιλογή των σχολικών μονάδων έγινε σε συνεργασία με τους αντίστοιχούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Η έναρξη των δράσεων πραγματοποιείται στη Φλώρινα στις 17/03/2022.

Ειδικότερα το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:


17-03-2022 ΦΛΩΡΙΝΑ

23-03-2022 ΚΑΣΤΟΡΙΑ


3ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

9ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς


5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς


2ο Γυμνάσιο Φλώρινας

4ο Γυμνάσιο Καστοριάς


1ο ΓΕ.Λ. Φλώρινας

Μουσικό Γυμνάσιο-Λ.Τ. Καστοριάς - Πρότυπο ΓΕ.Λ. Καστοριάς - 2ο ΓΕ.Λ. Καστοριάς


21-03-2022 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

24-03-2022 ΓΡΕΒΕΝΑ


6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

6ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών


10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

7ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών


2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας

1ο Γυμνάσιο Γρεβενών


Μουσικό Γυμνάσιο - Λ.Τ. Πτολεμαΐδας

1ο ΓΕ.Λ. Γρεβενών


22-03-2022 ΚΟΖΑΝΗ

ΕΠΑ.Λ. Γρεβενών


7ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

18ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

6ο Γυμνάσιο Κοζάνης

3ο ΓΕ.Λ. Κοζάνης
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια