Γιώργος Αμανατίδης: Ομιλία του Βουλευτή Ν. Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αμανατίδη στην Ολομέλεια επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου ΟικονομικώνΟμιλία στην Ολομέλεια επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ”Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (Α΄14)».


“Το σ/ν που συζητάμε σήμερα περιλαμβάνει θετικές ρυθμίσεις προς όφελος των επιχειρηματιών, των πολιτών, των εργαζόμενων.
Επιτρέψτε μου την έκφραση: Αν η Κυβέρνηση δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία θα έπρεπε να τη ζητήσουν αυτοί που τους αφορά.
Περίμενα λοιπόν να το αγκαλιάσει και το σύνολο των παρατάξεων καθόσον, με το παρόν σ/ν, αντιμετωπίζονται προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού covid – 19 και η κακοκαιρία «ΕΛΠΙΔΑ».
Ειδικότερα η Κυβέρνηση:
1ον συνεχίζει να υλοποιεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις στο πλαίσιο αποκατάστασης της φορολογικής δικαιοσύνης, επιβράβευσης και ανταπόδοσης της προσφοράς συμπολιτών μας προς το κοινωνικό σύνολο. Προς το σκοπό αυτό προωθεί φοροελαφρύνσεις στοχευμένων επαγγελματικών κατηγοριών,
2ον διευκολύνει τους Έλληνες πολίτες προκειμένου αφενός να ανταποκριθούν με συνέπεια στις φορολογικές τους υποχρεώσεις λόγω των δυσχερειών που προκάλεσε η πανδημία και αφετέρου να τους προστατεύσει από προβλήματα που παρουσιάστηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΣ» που έπληξε τη χώρα.
Επομένως οι ρυθμίσεις αυτές απαντούν στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών.
Ειδικότερα η κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28ης Ιανουαρίου 2022 προβλέπει ενδεικτικά:
1. Τη φορολογική απαλλαγή σε ποσοστό 100%, από 65% που ίσχυε μέχρι σήμερα, από το Φόρο Εισοδήματος του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού και σε ποσοστό επίσης 100% της ειδικής αποζημίωσης που λαμβάνουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και τα πληρώματα ασθενοφόρων ΕΚΑΒ με αεροπορικά μέσα για παροχή Α’ βοηθειών.
2. Την παράταση προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης βεβαιωμένων οφειλών για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 αντί της 31ης Ιανουαρίου 2022, προκειμένου οι φορολογούμενοι να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
3. Την αύξηση σε 48 των δόσεων που μπορούν να ρυθμίσουν οι συνταξιούχοι για την αποπληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων παρελθόντων ετών που προέρχονται από την καταβολή αναδρομικών συντάξεων.
Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση της ΝΔ και το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, κατανοώντας πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα με το καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρότινος, παρέχει τη δυνατότητα η καταβολή του φόρου που προέρχεται από τροποποιητικές δηλώσεις να πραγματοποιείται μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου 2022 αντί της 31ης Ιανουαρίου 2022.
Θυμίζω ότι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση της ΝΔ, προχώρησε στην καταβολή αναδρομικών συντάξεων για όλους τους δικαιούχους και όχι μόνο σε όσους άσκησαν προσφυγή, σύμφωνα με τις αριθμ. 1439 έως 1443 του 2020 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4. Την παράταση για δύο ακόμα μήνες, μέχρι και την 31η Μαρτίου 2022, της δυνατότητας πράξης μεταβίβασης ακινήτων με δωρεά ή γονική παροχή, διατηρώντας τις αντικειμενικές αξίες και τους συντελεστές που ίσχυαν στις 31η Δεκεμβρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι οι δηλώσεις υποβλήθηκαν έως 31/12/2021. Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία η επισυναπτόμενη στη συμβολαιογραφική πράξη βεβαίωση μηχανικού δεν συνοδεύεται από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.
5. Την εισαγωγή διατάξεων έτσι ώστε ο πολίτης να αισθάνεται την ασφάλεια δικαίου, λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών από 25 έως 28 Ιανουαρίου 2022, στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ελπίδα».
6. Την παράταση διάρκειας της ειδικής διαχείρισης της ανώνυμης εταιρείας ΛΑΡΚΟ για χρονικό διάστημα τριών μηνών, με τροποποίηση του άρθρου 21 του ν.4664/2020.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση στοχεύει στην εξασφάλιση του αναγκαίου χρονικού διαστήματος αφενός για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που έχει προκηρυχθεί από την ειδική διαχείριση για τη διάθεση των μεταλλείων (βρισκόμαστε στη Β’ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών) και αφετέρου για τη συνέχιση της λειτουργίας του Συγκροτήματος Εργοστασίου Λαρύμνης μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργεί το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για λογαριασμό του Δημοσίου, με σκοπό την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων και την αποφυγή της πτώχευσης.
Δεν θα πρέπει να αγνοείται εσκεμμένα η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο για την παράνομη κρατική ενίσχυση που έλαβε η ΛΑΡΚΟ (απόφαση ΕΕ αριθ. C (2014) 1818/27.03.2014) και πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης/υπόθεση C-51/20.
Παράλληλα η Κυβέρνηση, με τη συνδρομή και των συναρμόδιων Υπουργείων, αναζητά δυνητικές περιπτώσεις προκειμένου να μη θιγούν τα συμφέροντα των εργαζομένων της εταιρείας.
Ενδεικτικά εξετάζονται:
i. καταβολή αποζημίωσης απόλυσης για όλους τους εργαζόμενους με δημοσιονομικό κόστος που ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ,
ii. υπαγωγή σε προ-συνταξιοδοτικό καθεστώς για την ηλικιακή ομάδα εργαζομένων από 55 έτη και άνω, με καταβολή αποζημίωσης απόλυσης και συμμετοχή σε προγράμματα παροχής κοινωφελούς εργασίας, μέχρι τα 62, με καταβολή μισθού για όλη την περίοδο και
iii. το υπόλοιπο προσωπικό, όσοι δηλαδή δεν αξιοποιηθούν από το νέο ιδιοκτήτη της εταιρείας, να ενταχθούν σε προγράμματα εργασίας «Γέφυρα».
Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να αναδείξω μια προοπτική και να υπενθυμίσω μια αναγκαιότητα.
Η προοπτική: Προτείνω να αξιολογηθεί η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού της ΛΑΡΚΟ (η ΛΑΡΚΟ είναι φορέας εκτός Γενικής Κυβέρνησης) σε φορείς και Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Αυτοδιοίκησης, στην περίπτωση παύσης λειτουργίας των ορυχείων (παράγρ. 4, άρθρο 14Α, ν. 3429/2005), ειδικά για τους εργαζόμενους στα ορυχεία της ΛΑΡΚΟ στην Κοζάνη λόγω της απολιγνιτοποίησης σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι δεν αποτελούν μέρος του διαγωνισμού.
Εναλλακτικά θα μπορούσε να εξεταστεί, για τα ορυχεία της ΛΑΡΚΟ στην Κοζάνη, η δέσμευση των ορυχείων από τη ΔΕΗ για τα ποσά που της οφείλονται από την κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα η απορρόφηση του μόνιμου προσωπικού στη ΔΕΗ καθόσον, ως το μόνο ορυχείο που δεν εντάσσεται στο διαγωνισμό, δεν θα απασχολήσει το μελλοντικό ιδιοκτήτη.
Η αναγκαιότητα: Η κάλυψη σε ποσοστό 90% των οικονομικών απαιτήσεων των πάσης φύσεως εργολάβων εκσκαφής, λειτουργίας των εγκαταστάσεων της ΛΑΡΚΟ και μεταφοράς έως τις 03/03/2020, ημερομηνία εγκατάστασης της ειδικής διαχείρισης. Επί του θέματος είναι ενημερωμένη η Διοίκηση της ΛΑΡΚΟ, ο ειδικός διαχειριστής και οι αρμόδιοι Υπουργοί.
Στο πλαίσιο αυτό υπέβαλα εναλλακτική πρόταση την οποία συζήτησα με τον Υπουργό Οικονομικών και αναμένω αποτελέσματα.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει με κάθε τρόπο ότι αφουγκράζεται το σφυγμό της κοινωνίας, αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες όπως η πανδημία και η αύξηση των τιμών της ενέργειας και αναλαμβάνει πολιτικές πρωτοβουλίες με μοναδικό γνώμονα την ανακούφιση από τις δυσχέρειες που προκύπτουν και απασχολούν τους Έλληνες πολίτες.
Για την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προτεραιότητα έχει ο πολίτης και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη.
Προς το σκοπό αυτό εργαζόμαστε συστηματικά, στα δυόμιση χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας, με κοινωνικό πρόσωπο και με πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση των δυσχερειών και ανάδειξη των ευκαιριών.
Με τις σκέψεις αυτές υπερψηφίζω το παρόν σ/ν”


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια