Δήμος Κοζάνης: Χορήγηση αδειών για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

 


Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες του κλάδου εστίασης, ότι για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας.

Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη χορήγηση αυτών των αδειών είναι η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Τα γραφεία της Υπηρεσίας στεγάζονται επί της Π. Χαρίση 6, στον 3ο όροφο. Στο χώρο λειτουργεί πύλη πρωτοκόλλου. Τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης είναι 2461355102, 134,115,137. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά στο e-mail doled@kozanh.gr, είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου.


Η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών είναι η κάτωθι:

  1. Οι επαγγελματίες εστίασης καταθέτουν αίτηση για κατάληψη ΚΧ με τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Αίτηση (έντυπο παρατίθεται στο παράρτημα)

2. Δημοτική ενημερότητα.

3. Σκαρίφημα, σχεδιάγραμμα, ή τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να φαίνεται η ζητούμενη κατάληψη του χώρου (προαιρετικό)

4. Άδεια ή γνωστοποίηση της Επιχείρησης

5. Υπεύθυνη δήλωση επαγγελματία- εκπροσώπου της επιχείρησης. (παράρτημα)


Αν δεν υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών του αιτήματος, ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνεται για τις ελλείψεις του φακέλου.


  1. Προγραμματίζεται τηλεφωνικά ραντεβού για αυτοψία του προτεινόμενου χώρου, προσδιορίζεται και σημαίνεται ο χώρος προς κατάληψη.


  1. Υπολογίζονται τα τέλη και καταβάλλονται από την επιχείρηση. Σημειώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα για την προκαταβολή του 30% των τελών και η εξόφληση σε δυο μηνιαίες δόσεις.


  1. Εκδίδεται η άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε ΚΧ, η οποία ισχύει για το έτος 2022.


Υπογραμμίζουμε ότι για το έτος 2022, δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμη, η κατ’ εξαίρεση των κανονισμών ή πρόσθετη, παραχώρηση χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.


Τα τέλη έχουν προσδιορισθεί με την υπ’ αριθμ. 372/21 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ετήσια και απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:


ΔΚ Κοζανης

ΔΚ Αιανής- Κρόκου

Λοιπός Δήμος

ζώνη 1

ζώνη 2

ζώνη 3

22,00

10,00

4,00

5,00

2.50

Οι τιμές είναι σε ευρώ ανά τμΕπισυνάπτεται παράρτημα με χρήσιμα έντυπα και λοιπές πληροφορίες.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕνδεικτικά διαγράμματα καταλήψεων ΚΧ για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων


Υπόδειγμα αίτησης


Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης


Χάρτης καθορισμού ζωνών εφαρμογής τελών Κοζάνης


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια