Β’ Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 2η κλήρωση οικοπέδων στους δικαιούχους του Νέου Οικισμού Ποντοκώμης

 


Πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη στις 22-2-2022 ημέρα Τρίτη η 2η κλήρωση οικοπέδων στους δικαιούχους του Νέου Οικισμού Ποντοκώμης.

Η κλήρωση έλαβε χώρα με επιτυχία και με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας επί της οδού Δημοκρατίας 27 υπό την αιγίδα των τριών μελών της Επιτροπής και του γραμματέα αυτής και με τη συμμετοχή τριών ορισμένων εκπροσώπων της Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης δεδομένου ότι λόγω της πανδημίας του COVID 19 δεν ήταν εφικτή η παρουσία όλων των κληρούχων οικοπέδων.

Κληρώθηκαν 72 οικόπεδα σε 105 δικαιούχους όπως αυτοί είχαν καθοριστεί στις αποφάσεις της αρμόδιας Β ’Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης διαφορών.

Στη συνέχεια καθορίστηκαν οι επόμενες ενέργειες της Επιτροπής και ειδικότερα η άμεση πραγματοποίηση κλήρωσης οικοπέδων στους 12 κτηματίες Αργίλου ως ανταλλαγή, όπως είχε ήδη αποφασιστεί και δρομολογηθεί, για τις εκτάσεις που παραχώρησαν προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στο νέο οικισμό Ποντοκώμης.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μεριμνά με γρήγορους ρυθμούς την επίλυση εκκρεμοτήτων του παρελθόντος και τη χάραξη νέων δρόμων με την έναρξη νέων αναδασμών, ολοκλήρωση παλαιότερων και τη λειτουργία των ΤΟΕΒ παλαιών ή νέων, προς όφελος των αγροτών μας και της κοινωνίας μας.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια