Τέταρτη εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “SpeakER”

 Την Τρίτη και Τετάρτη 18 και 19 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (κωδικός προγράμματος: 2020-1-FR01-KA201-080646) με τίτλο “SpeakER” στη Μάλαγα της Ισπανίας. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται με πέντε εκπαιδευτικούς οργανισμούς από τη Σερβία, το Βέλγιο, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τη Γαλλία, που είναι και η συντονίστρια χώρα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 έτη (Οκτώβριος 2020-Οκτώβριος 2022). Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πολυγλωσσίας και πολυμορφίας μέσα από την καινοτόμο και δημιουργική προσέγγιση της μεθοδολογίας Escape Room (ER) στα γλωσσικά μαθήματα στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν αναλυτικά όλα τα προϊόντα που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, η εργαλειοθήκη (toolbox) με βοηθήματα και πηγές έμπνευσης έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η μετάφραση της σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η συγγραφή των κεφαλαίων του οδηγού (Guide) για τη δημιουργία εκπαιδευτικών Escape Rooms στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, η συρραφή και μετάφρασή του στις γλώσσες του προγράμματος. Επίσης, οι εταίροι έχουν ολοκληρώσει τη δημιουργία αινιγμάτων και το προσεχές διάστημα θα ολοκληρωθεί η συλλογή των 300 αινιγμάτων στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ρουμάνικα, σέρβικα, ισπανικά και ολλανδικά. Τέλος, η δημιουργία 50 σεναρίων σε όλες τις παραπάνω γλώσσες άρχισε τον περασμένο Δεκέμβριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο, οπότε και θα ακολουθήσει η πιλοτική εφαρμογή τους για τη βελτίωση και ολοκλήρωσή τους.


Εκτός από τα προϊόντα του έργου, οι εταίροι παρουσίασαν αναλυτικά την πρόοδο των εργασιών πάνω στις δραστηριότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνοι, ψηφιακή παρουσία, διάδοση, επάρκεια τελικών προϊόντων, αξιολόγηση και διαχείριση του προγράμματος. Σε όλα τα παραπάνω παρουσιάστηκαν λεπτομερώς τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση όλων των προϊόντων και έγιναν προτάσεις πάνω στον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα θα έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξέλιξη του έργου δεν παρουσιάζει καμία απόκλιση από τον αρχικό της σχεδιασμό και η συνεργασία μεταξύ των εταίρων είναι υποδειγματική.

Περισσότερες πληροφορίες και τα προϊόντα του έργου που έχουν ολοκληρωθεί έως τώρα είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://speakerproject.eu/.

Σημειώνεται ότι τα Δωμάτια Απόδρασης (Escape Rooms) είναι ζωντανά διαδραστικά παιχνίδια γρίφων, κατά τα οποία οι παίκτες πρέπει να λύσουν όλους τους γρίφους, να βρουν λέξεις, κωδικούς και κλειδιά για να ‘ελευθερωθούν’ μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Η χρήση των escape rooms, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη για ψυχαγωγικούς σκοπούς, προτείνεται να ενσωματωθεί και στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, λόγω των θετικών αποτελεσμάτων που καταγράφονται στη σχετική βιβλιογραφία. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα αξιοποιηθούν από τους καθηγητές ξένων γλωσσών για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας με τη χρήση ψηφιακών μέσων καθιστώντας έτσι τη διδασκαλία ξένων γλωσσών πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια