Σχεδιάζουν «οικονομικότερο» μοντέλο δημόσιας περίθαλψης με είσοδο ιδιωτών. (Δυτική Μακεδονία)Μέσα στην πανδημία και ενώ είναι προφανείς οι ελλείψεις σε κλίνες, γιατρούς και νοσηλευτές, η μελέτη-λαγός για τις πολύπαθες περιοχές της Κοζάνης, της Φλώρινας, της Καστοριάς, των Γρεβενών και της Πτολεμαΐδας προτείνει ένα κεντρικό νοσοκομείο, με μεταφορά προσωπικού από τα υφιστάμενα, τα οποία θα παρέχουν πλέον μόνο υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, διατηρώντας και τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ● Ενώ σήμερα στα πέντε νοσοκομεία υφίστανται 685 κλίνες, οι συνολικές κλίνες που θα προκύψουν θα είναι 645! «Τροχιοδεικτικό» υψηλής ευκρίνειας, που υπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τον κυβερνητικό στόχο για κλείσιμο περιφερειακών νοσοκομείων ή μετατροπή τους σε «αγροτικά ιατρεία» και δημιουργία νέου, «οικονομικότερου» μοντέλου, με ταυτόχρονη είσοδο ιδιωτών αποτελεί η μελέτη σκοπιμότητας, η οποία παραγγέλθηκε από τον Δήμο Κοζάνης και παραδόθηκε πριν από λίγες μέρες, σχετικά με τον ανασχεδιασμό και την «αναβάθμιση υγειονομικών υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας». 

 Η περιοχή, όπως συμβαίνει ήδη μετά τη βίαιη απολιγνιτοποίηση, μετατρέπεται σε εργαστήρι των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων σχεδιασμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σήμερα στα πέντε νοσοκομεία της περιοχής (Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά) υφίστανται 685 κλίνες, οι συνολικές κλίνες που θα προκύψουν από τη δημιουργία ενός νέου νοσοκομείου και τις συγχωνεύσεις των υπαρχόντων θα είναι 645!  Προτείνεται, λοιπόν, η δημιουργία στην Κοζάνη ενός κεντρικού νοσοκομείου με 270 κλίνες, με μεταφορά προσωπικού από τα υφιστάμενα τα οποία θα παρέχουν πλέον μόνο υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, διατηρώντας και τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

https://www.efsyn.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια