Υπεγράφη η σύμβαση έργου διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας με τη μονάδα “Πτολεμαΐδα 5”

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.970.000 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY: 282/25-01-2021

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.543.108,39 € (Έκπτωση Διαγωνισμού έργου: 32,34%)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ : Για την διασύνδεση των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης με την μονάδα "ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5" θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο μεταφοράς Θερμικής Ισχύος 140 MW, με δίδυμους , προμονωμένους αγωγούς, διαμέτρου DN 700 mm, σε μήκος ορύγματος 10.908 μέτρα, με μήκος αγωγών 20.956 μέτρα και με μέσο μεταφοράς υπέρθερμο νερό υπό πίεση.

Η Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης εκπονήθηκαν απο την ΑΝΚΟ Α.Ε.

Η δημοπράτηση του έργου εξασφαλίστηκε με προένταξη έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης 139780/30.12.2020).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ολοκλήρωση έργου σε 18 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (Απόφαση ένταξης πράξης ΥΜΕΠΕΡΑΑ/10133/6-10-2021). Η χρηματοδότηση του έργου είναι :


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 10.114.954 € (74,69%)


ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 3.428.154 € (25,31%) απο ίδια κεφάλαια της Δ.Ε.ΤΗ.Π. χωρίς δανεισμό.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Μετά την απόσυρση του ΑΗΣ Καρδιάς που τροφοδότησε την τηλεθέρμανση απο τον Νοέμβριο 2012 ως τον Μάιο 2021, η Δ.Ε.ΤΗ.Π. διερεύνησε όλες τις εναλλακτικές λύσεις τροφοδοσίας θερμότητας για την Πτολεμαΐδα. Η διασύνδεση με την Μονάδα ΑΗΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5" σε όλες τις αναλύσεις επιλέγεται ως βέλτιστη επιλογή βασικής τροφοδοσίας της τηλεθέρμανσης, διότι αξιοποιείται ο σχεδιασμός της Μονάδας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με δυνατότητα συμπαραγωγής θερμικής ισχύος 140 MWTH. Η ορθότητα της επιλογής μας επιβεβαιώθηκε με το από 17.9.2020 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΗΜΩΝ-ΔΕΗ-ΣΔΑΜ, στο οποίο προβλέπεται η Μονάδα "ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5" να τροφοδοτεί και το διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεων ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ: Λόγω του μεγέθους του δικτύου τηλεθέρμανσης , της κατανάλωσης θερμότητας και των επιδόσεων ενεργειακής απόδοσης και εκπομπών της νέας μονάδας "ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5" , βελτιώνονται οι επιδόσεις της συμπαραγωγής και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τηλεθέρμανσης, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται σε ετήσια βάση :


Εξοικονόμηση Ενέργειας από την Τηλεθέρμανση: 265.622 MWh/έτος


Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (CO2) Τηλεθέρμανσης μετά την σύνδεση με την Μον. Πτολεμαΐδα V : 16.277 tn CO2/έτος


Ετήσια μείωση αστικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου CO2 ΛΟΓΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΗΣ : 74.250 tn CO2


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια